Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 2 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Poslanička grupa Nova Srbija, Pokret za spas Srbije

Poslanička grupa Demokratska stranka

...

Tomislav Žigmanov

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini