NOVICA TONČEV

Socijalistička partija Srbije

Rođen je 9. decembra. 1962. godine.

Potiče iz radničke porodice. Završio je Građevinski fakultet u Nišu, odsek visokogradnje, gde je diplomirao 1989. godine. Doktorske studije upisao je 2009 godine.

Vlasnik je Građevinskog Preduzeća „Tončev Gradnja“ u Surdulici i preduzeća “Ton-Bau” u Beču. Suvlasnik je “Surduličke Radio Televizije” i kablovskog sistema. Od 1990. do 2000. godine bio je predsednik mesne zajednice Božica. Od 1996. do 2000. godine je član Izvršnog saveta SO Surdulica, a od 2000. do 2004. godine je potpredsednik SO Surdulice i odbornik u SO Surdulica od 1996. godine. Predsednik je opštine Surdulica od 2008. godine.

Na poslednjim lokalnim izborima 2012. godine lista „Socijalistička partija Srbije – Novica Tončev“ u Surdulici je osvojila 67,02% glasova birača. Član GO SPS od 2010. godine. Član Predsedništva SPS od 2012. godine.

Na vanrednim parlamentarnim izborima 24. aprila 2016. godine, ponovo je izabran za narodnog poslanika.

Oženjen je i otac dvoje dece.

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja, 05.10.2016.

Poštovana predsednice Skupštine, uvažena ministarka, poštovane kolege poslanici, danas je pred nama Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji predviđa da se prihod budžeta opština od poreza na zarade umesto do sada 80% smanji na 74%.
Mnoge kolege iz lokalnih samouprava će reći da je to značajan gubitak sredstava, ali ja moram da istaknem da sam srećan što taj procenat nije smanjen više, jer je ovaj predlog daleko bolji i povoljniji u odnosu na raniji predlog koji je predviđao smanjenje sa 80% na 50%. Ali, ovakav predlog, na svu sreću, nije došao pred nas narodne poslanike.
Zato želim da se danas zahvalim i vama poštovana ministarko, Dušanu Vujoviću i premijeru, što su pored oštrih zahteva MMF-a imali razumevanje za potrebe opština i gradova kojima znači svaki dinar u kasi za finansiranje tekućih i kapitalnih rashoda.
U medijima sam video izjavu ministarke lokalne samouprave, da će nakon izmena ovog zakona biti izmena zakona tako što će Vlada podržati, odnosno kompenzovati ovo smanjenje kroz finansiranje raznih infrastrukturnih projekata kako bi nadomestila gubitak od poreza na zarade. Ova ideja je sigurno dobra i treba je podržati, ali imamo jedan predlog za koji molim da se posebno razmotri u Ministarstvu finansija, a to je smanjenje učešća opština u sufinansiranju projekata koji se realizuju u saradnji sa našom Vladom.
Dakle, do sada je bio otprilike obavezan procenat učešća finansiranja iz budžeta opština 50%, a da se preostalih 50% obezbeđuje iz sredstava budžeta Republike. Mnoge opštine nisu u prilici da obezbede 50% novca za kapitalne projekte i zbog toga ostanu uskraćene ili diskriminisane u odnosu na one opštine koje taj procenat mogu da obezbede. Zato predlažem da se, u zavisnosti od stepena nerazvijenosti opština i gradova, ova formula promeni u narednom periodu, jer verujem da bi to pospešilo još više projekata koji bi mogli da se finansiraju iz budžeta Republike, a koji bi bili dostižni i siromašnim opštinama.
Evo, navešću sad primer. Ministarstvo privrede je raspisalo konkurs da možemo da učestvujemo za infrastrukturne projekte, na kome kaže da je 50% učešće Ministarstva, a 50% lokalna samouprava, s tim da lokalna samouprava plati i porez na dodatnu vrednost, što takođe iziskuje još dodatna sredstva. Ili, na primer, Ministarstvo poljoprivrede za atarske puteve.
Prošle godine je bilo 20% učešća od opština, 80 ministarstva. Sada je taj procenat povećan – 47% lokalne samouprave, a 53% Ministarstva poljoprivrede. Zato vas molim da se ubuduće založite posebno za nerazvijene opštine.
Što se tiče predloga ministra Vujovića za nagrađivanje pojedinih opština ili predsednika opština, ja se slažem, ali treba primeniti principe za to nagrađivanje. Što se tiče opštine Surdulica, znam da će ona biti najbolja jer je jedina opština koju vode socijalisti, tako da se ne plašim oko toga, pa koji god da budu i kakvi principi.
Drugi deo mog govora odnosiće se na naknadu za korišćenje javnih dobara. Zakon o finansiranju lokalne samouprave, član 6. tačka 5. kaže – jedinici lokalne samouprave pripadaju izvorni prihodi ostvareni na njenoj teritoriji, odnosno takozvana naknada za korišćenje javnih dobara ili u narodu poznata kao rudna renta. Pošto je danas reč o finansiranju lokalnih samouprava, želim da iskoristim priliku i da pozovem nadležno Ministarstvo finansija, Ministarstvo rudarstva i ministarku lokalne samouprave da u narednom periodu razmisle o drugačijem modelu naplate prihoda po osnovu rudne rente.
Poznato je da Srbija ima propisane najniže stope rudne rente u Evropi i zaista ne vidim opravdanje zašto je to tako, ako svi znamo kolika se šteta nanosi životnoj sredini eksploatacijom mineralnih sirovina. Prema podacima koji su poznati javnosti, svega tri i po milijarde dinara godišnje država naplati na ime rudne rente, a mislim da je to mali iznos za državu Srbiju, koja je veoma bogata mineralnim sirovinama.
Po važećem zakonu, od rudne rente opštinama pripada negde oko 40% prihoda i taj novac, ako se i uopšte naplati, služi za unapređenje uslova života građana i to naročito za izgradnju infrastrukture i zaštitu životne sredine. Lično smatram da je taj procenat od 40% kao prihod opština mali, da treba razmišljati o povećanju ovog procenta, pa čak i razmotriti da celokupan iznos koji se naplati po osnovu rudne rente pripadne lokalnim samoupravama. Razlog je jednostavan – jer najveću štetu imaju lokalne samouprave od ovoga.
Iako je donesen ovakav zakon, Vlada donosi uredbu da ovaj zakon se primenjuje, a da sredstva koja se naplate idu direktno u budžet Republike Srbije, sem ovo ne važi za AP Vojvodinu. Zato vas molim, uvažena ministarko, da se o ovome postarate, da i lokalne samouprave imaju neku korist od naknade, ono što im je priroda dala.
Treći deo mog govora hoću da posvetim ovde o problemima lokalne samouprave na realizaciji IPA projekta, odnosno prekogranične saradnje. Moram da kažem da je opština Surdulica ovom prilikom imala prošle godine realizovan, prošle i pretprošle godine, realizovala IPA projekte vredne preko pet miliona evra, a da trenutno, s obzirom da je bio skoro konkurs, ima dodeljena tri ugovorna projekta preko milion evra. Međutim, pojavio se ovde i pravni, a možda i politički problem koji može da dovede do toga da opština Surdulica izgubi ove projekte koji se finansiraju iz IPA projekta.
Problem je u tome što ne znamo na koji način da angažujemo ljude na realizaciji ovih projekata, a da nas politički neistomišljenici ili budžetska inspekcija Ministarstva finansija ne optuži da vršimo krivično delo. Do sada smo to radili preko ugovora o delu sa zaposlenima koji poznaju problematiku projekata i normalno da znaju i engleski jezik. Sve ugovore i izveštaje kontroliše donator iz Evropske unije i njegov spoljni revizor i sve se verifikuje, a onda to bude sporno kod budžetske inspekcije Ministarstva finansija. Mi ne možemo da angažujemo ljude sa ulice ili nezaposlene sa biroa jer su to specifični poslovi, niti možemo da angažujemo ljude iz Beograda pa da im plaćamo dnevnice i troškove putovanja i smeštaja u Surdulici. Zato pozivam Ministarstvo finansija i Ministarstvo lokalne samouprave da zajedničkim snagama reše ovaj problem, tako što će doneti neko uputstvo ili pravilnik koji ćemo primenjivati kod realizacije IPA projekata.
Takođe, problem kod IPA projekata je sufinansiranje. Naime, kod svakog projekta opština treba da izdvoji jedno 15% svog učešća, a druga stvar je da nam Evropska unija vraća novac za realizovane projekte tek kad se realizuju projekti. Zbog toga opštine dolaze u situaciju da moraju da podignu kredite, da realizuju, da plate situacije, odnosno izvršene usluge, a onda kad nam se vrati taj novac iz IPA projekta, vraćamo kredite, ali plaćamo skupe kamate. Zbog toga bi trebalo razmotriti i ovde da nam Ministarstvo finansija pomogne oko realizacije tih projekata. Srećan sam što je naša opština, odnosno opština Surdulica, realizovala toliko projekata jer bez tih projekata bi ostali još nerazvijeniji. Zahvaljujem vam se na ovome što ste me saslušali.
Samo hoću da kažem još jedan problem koji imamo, koji imaju građani pčinjskog i jablaničkog regiona, a to je kanalizacija ili projekat kanalizacionog prstena na Vlasinskom jezeru. Naime, Evropska unija je izradila projekat, opština Surdulica dozvolu, Evropska unija nam nudi sredstva za sufinansiranje, ali mi kao siromašna opština za to nemamo para, zato vas molim da u narednom budžetu izdvojite bar deo po deo, ne moramo taj projekat da radimo odjedanput koji je osam miliona evra, ali možemo da krenemo da ga radimo deo po deo.
Zato vas molim, gospođo ministarka, da se založite u narednom budžetu da uđe neki deo sredstava iz budžeta, neki deo sredstava ćemo mi iz lokalne samouprave, jedan deo ćemo dobiti od Evropske unije da počnemo i ovaj projekat koji je vrlo značajan za ova dva regiona. Još jedanput se zahvaljujem što ste me saslušali i nadam se da ćete da pomognete svim lokalnim samoupravama u vašem radu. Srećan rad vam želim u nastavku. Hvala vam.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

Poštovani predsedavajući, poštovani prvi potpredsedniče Vlade, poštovani ministre Iliću, poštovani gospodine Đorđeviću, kolege narodni poslanici, danas diskutujemo o izboru novog ministra odbrane koji će na toj funkciji biti u naredna tri meseca, a najverovatnije i u sledećem mandatu.

Kao što kuća ne sme da bude bez domaćina, tako ni sistem kakav je sistem odbrane nijedan dan ne sme da bude bez ministra. Socijalistička partija Srbije zadovoljna dosadašnjim radom Bratislava Gašića na funkciji ministra odbrane i on je sve vreme imao našu podršku ovde u Skupštini, kao i u Vladi Srbije.

Smatram da je u ovom prelaznom periodu izbor gospodina Zorana Đorđevića, na funkciju ministra dobar, jer on na funkciju dolazi iz sistema ministra odbrane i može da odgovori na sve izazove i zadatke. S obzirom da ja dolazim kao poslanik koji ne razume sistem odbrane, sve što sam naučio o sistemu odbrane, ja sam godinu dana služio, odnosno bio u vojsci JNA, u drugoj republici, Sloveniji, i to je jedino što sam naučio o sistemu, ali kako vi dolazite iz tog sistema, gospodine Đorđeviću, ja smatram da ćete vi voditi ovaj resor odlično, a s obzirom da je premijer imao poverenje u vas, u to ne sumnjam i zato ću svoju diskusiju da okrenem u tom pravcu, jer sam poslanik koji dolazi iz najsiromašnijeg dela ove zemlje, to je jug Srbije.

Ako pogledamo statistiku, jug Srbije je uvek u svim narodnooslobodilačkim ratovima davao najviše boraca. Kada treba da se brani država, da se gradi, radne akcije, onda je tu jug Srbije, ali kada dođe mirnodopsko vreme i kada se deli budžet, odnosno kolač, jug Srbije se zaboravlja. Zato smatram, gospodine Đorđeviću, kao budući ministar, a i s obzirom da će biti formirana nova Vlada, da treba da se malo više posveti pažnja i nerazvijenom jugu Srbije.

Želim da iskoristim ovu priliku i da zamolim gospodina Đorđevića da se više angažuje oko toga da se konačno pripadnici Vojske Srbije vrate u napuštenu kasarnu „Vlasina“ u Surdulici. To je jedan od najlepših vojnih objekata u Srbiji, koji je obnovljen 2008. godine, posle NATO bombi. Za Vojsku Srbije, za državu, kao i za nerazvijenu opštinu Surdulica, velika je šteta da kasarna ostane napuštena i da propada tako lep objekat.

Ja sam lično verovao još 2008. godine da postoji volja da se vrati vojska u Surdulicu, kada su desetine miliona dinara iz budžeta uloženi u obnovu kasarne. Vlada Srbije od 2008. godine ništa nije uradila po pitanju vraćanja vojske, a da ne govorim o tome da sam pisao pismo tadašnjem ministru odbrane, gospodinu Šutanovcu, da se iz tog objekta ne vade ugrađene cisterne, ugrađeni kotlovi i da se zaustavi njihovo prebacivanje na vojnu bazu „Jug“, poznatu kao Cepotina.

Nisam uspeo kao predsednik opštine Surdulica da to zaustavim, iako sam tada, a i danas tvrdim da je takva odluka bila štetna za sam objekat, ali i za energetsku stabilnost Surdulice. Da razjasnim, država je veliki novac uložila da napravi jedan lep energetski objekat koji je mogao da greje celu opštinu Surdulica. Međutim, izvadili su kotlove, srušili taj objekat, izvadili cisterne i prebacili ih na vojnu bazu „Jug“. Ja sam kao predsednik opštine tada tražio da opština Surdulica, iako ne razvijena, kupi nove kotlove, kupi nove cisterne, da se one ugrade u vojnu bazu, a da ova kotlara greje opštinu Surdulica, ali nisam naišao na razumevanje i očekujem, kao budućeg ministra, da ćete imati više sluha za nerazvijene opštine i za ovakve stvari koje se dešavaju.

Zato verujem da ćete vi u narednoj Vladi uložiti napor da se vojska vrati u Surdulicu, jer ima gde da se vrati i mi kao opštinska vlast ćemo preduzeti sve aktivnosti koje budu potrebne za podršku u realizaciji takvog posla.

Još jedanput kažem, imate punu podršku i nas, i socijalista sa juga Srbije, ali izađite nam i vi u susret. Hvala.

Sedamnaesto vanredno zasedanje, 25.09.2015.

Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, uvaženi ministre Vujoviću, pred nama je danas na dnevnom redu  Predlog izmene i dopune Zakona o porezu na dodatnu vrednost, o kojem ću ja govoriti, koji će i poslanička grupa SPS podržati, jer se radi o jednom od najbitnijih zakona u poreskom i privrednom sistemu, od koga naročito zavisi obim i mogućnost budžetskog finansiranja svih državnih i ustavnih nadležnosti država u toku jedne fiskalne godine.
Ja kao neko ko je privatnik duže od 25 godina u sektoru građevinarstva, kao vlasnik preduzeća koje danas obezbeđuje opstanak više od 100 porodica u Srbiji, posebno sam motivisan da se obezbedi oštra poreska disciplina u državi.
Vi, gospodine Vujović, kao ministar finansija možete u poreskoj upravi da proverite da moja firma sve svoje obaveze prema državi redovno izmiruje. Čak se dešavalo da u periodu najveće ekonomske krize i stagnacije građevinske industrije imali smo preplatu PDV-a, više od 30 miliona dinara i to najbolje potvrđuje koliko lično, kao privatnik, kao socijalista i kao narodni poslanik doprinosim izgradnji poreskog sistema ove države.
U tekstu obrazloženja koje su dobili svi narodni poslanici piše da se ove izmene zakona vrše u cilju stvaranja povoljnijih uslova za poslovanje privrednih subjekata i daljeg usklađivanja sa propisima EU, koji uređuju oblast oporezivanja potrošnje PDV-a.
Drugi razlog za izmene zakona je sprečavanje mogućih zloupotreba i poboljšanje kontrole naplate PDV-a i predlaže se obaveza sastavljanja pregleda obračuna PDV-a koji će se dostavljati uz poresku prijavu.
Predložili ste veoma dobra rešenja i mi ćemo u danu za glasanje podržati ovaj zakon.
Bez obzira na izmenu zakona, ono što i dalje vidim kao veliki problem jeste neujednačeno tumačenje Zakona o PDV-u na terenu od strane različitih poreskih inspektora. Daću vam jedan konkretan primer koji će verovatno vama kao ministru biti veoma zanimljiv, ali bih voleo da ne bude za razmišljanje, nego bih voleo, gospodine ministre, da razrešite ovaj problem.
Naime, poreska kontrola u JP Direkcija za građevinsko zemljište u Surdulici, koja je izvršena u martu 2009. godine, potvrdila je da ovaj organ nije u sistemu PDV-a zato što je članom 9. Zakona o PDV-u propisanom da pravna lica koja su osnovana aktom lokalne samouprave, u cilju obavljanja poslova iz nadležnosti državne uprave i lokalne samouprave nisu obveznici PDV-a. Nakon toga, u julu mesecu ove godine ponovo je izvršena terenska poreska kontrola u Direkciji i sada je utvrđeno da Direkcija obveznik PDV-a, iako u poslednjih šest godina ovo preduzeće funkcioniše na isti način, obavlja iste poslove i nadležnosti i primenjuje iste zakone.
Direkcija za građevinsko zemljište u Surdulici ne pruža usluge i ne prodaje robu na tržištu, ne obavlja komunalnu delatnost za krajnje korisnike, već obavlja smo onu delatnost od opšteg interesa zbog kojeg je preduzeće osnovano i finansira se sredstvima budžeta opštine Surdulice. Poreski inspektor tvrdi da je Direkcija dužna da plati PDV na prihode koje je primila od Republike po osnovu ugovora o sufinansiranju Vlasine kao predela izuzetnih oblika, kao i PDV na ostvarene prihode po osnovu neplaćanje naknade za korišćenje predela Vlasine.
Niko ne beži od toga da Direkcija u državni budžet uplati PDV, ali tako tumačenje iz zakona je suprotno članu 9. Zakona o PDV-u, članu 70. Zakona o zaštiti prirode i članu 14. Zakona o budžetskom sistemu, kojim je propisano da se naknade tretiraju kao javni prihod, i to neporeski prihod.
Zato je potrebno da se Ministarstvo finansija aktivno uključi u rešavanje ovog problema, jer je do ovakve čudne promene mišljenja poreskih inspektora došlo iznenada šest godina kasnije na osnovu prijave i nekih zaludnih pojedinaca koji na sve načine pokušavaju da sve što je dobro u Surdulici omalovaže.
Ukoliko nam vi, ministre Vujoviću, kao svetski stručnjak za finansije potvrdite danas da prihodi iz budžeta Republike i neporeski prihodi Direkcije po osnovu naplaćenih naknada podležu obavezi plaćanja PDV-a, kao što to tvrdi Poreska uprava Vranje, onda je takvo tumačenje trebalo danas uneti u ove izmene i dopune Zakona o PDV-u i da se takvo pravilo primenjuje na sve direkcije u Srbiji, a ne samo u Surdulici.
Daću vam još jedno načelno tumačenje zakona poreskih inspektora, a onda, pošto nemam mnogo vremena, daću i neki predlog. Malopre je neko od kolega rekao da treba da pomažemo sport. Mi smo u jednom sportskom klubu, kakav je fudbalski klub Radnik, imali tri provere. Poreska policija iz Niša je našla da fudbalski Radnik nije platio porez šest miliona, jedna terenska kontrola je našla tri miliona, druga je našla dva miliona, ne znam koliko će da nađe sada četvrti itd. Ali, ovo je problem, da su dva čoveka završila u zatvoru zbog toga što razni poreski inspektori različito tumače zakon i propise.
Mislim lično da je u praksi potrebno promeniti neka rešenja. Na primer, trebalo bi obezbediti stručnu praksu kontrole i da bi se izbegla različita tumačenja zakona od strane poreskih obveznika, bilo bi dobro da ministarstvo organizuje permanentno obučavanje inspektora za primenu zakona, a potrebno je povećanje broja inspektora, jer bi se na taj način vršile česte kontrole i bio bi veći obuhvat poreskih obveznika.
Daću vam i ja tu jedan primer. Mi u Pčinjskom okrugu nekad čekamo 20-ak dana da bi mogli da nađu nekog slobodnog inspektora koji bi došao u neku firmu koja traži povratak PDV-a, a onda čekamo 10-ak dana rešenja, a onda nam sada kažu da sva rešenja idu u Beograd na potpis. Znate li koliko se tu čeka vremena da privrednici dobili povraćaj PDV-a? Reći ću vam, to sam čuo od kolega i iz pozicije i iz opozicije, oko plaćanja penala za kredite.
Gospodine ministre, treba da proverite, jedinica za implementaciju i razvoj škola, koja je formirana pri Ministarstvu prosvete, je dobila kredit pre nekoliko godina, 10 privrednika tuže ministarstvo zbog neplaćenih računa za izvedene objekte u različite škole. Sada će sud da donese odluku da se to plati iz budžeta, a tamo u jedinici nam stoji novac koji smo dobili iz kredita i na koji plaćamo penale.
Ja sam o vama i vašoj stručnosti i kvalifikaciji govorili kada smo vas birali za ministra i dalje mislim da vi odlično radite vaš posao. Zbog toga sam izneo ove neke probleme. Nadam se da ćete ih rešite, kao i sve do sada. Zahvaljujem i kažem da će SPS i svi poslanici u danu za glasanje podržati sve ove zakone. Hvala.

Imovinska karta

(Surdulica, 30.01.2017.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Predsednik Skupštine Opština Surdulica Opština Mesečno 928713.00 RSD 26.05.2016 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 327840.00 RSD 03.06.2016 -
Potpredsednik Fudbalski savez Srbije (Potpredsednik) Republika Mesečno 17500.00 RSD 01.01.2016 -
Poslednji put ažurirano: 06.03.2017, 15:47