Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dušan Pavlović glasao
usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao