O vama se radi.

Pitajte poslanike

Poziv poslanicima i poslanicama da podrže amandmane organizacije CRTA

Poslanik kome je upućeno: Branka Stamenković

čeka se odgovor 7 dana i 10 sati

Poziv poslanicima i poslanicama da podrže amandmane organizacije CRTA

Poslanik kome je upućeno: Zdravko Stanković

čeka se odgovor 7 dana i 10 sati

Poziv poslanicima i poslanicama da podrže amandmane organizacije CRTA

Poslanik kome je upućeno: Ana Stevanović

čeka se odgovor 7 dana i 10 sati

Poziv poslanicima i poslanicama da podrže amandmane organizacije CRTA

Poslanik kome je upućeno: Veroljub Stevanović

čeka se odgovor 7 dana i 11 sati

Struktura Parlamenta