O vama se radi.

Poslednja steno beleška

Pitajte poslanike

Status boraca Srpske krajine

Poslanik kome je upućeno: Aleksandar Martinović

čeka se odgovor 1 mesec i 30 dana i 17 sati

Pitanje

Poslanik kome je upućeno: Vladimir Đukanović

čeka se odgovor 5 meseci i 4 dana i 5 sati

Prinudno iseljenje porodica iz kasarne Jakub Kuburović u Zemunu

Poslanik kome je upućeno: Duško Tarbuk

čeka se odgovor 5 meseci i 5 dana i 8 sati

Posta protiv United Grupe?

Poslanik kome je upućeno: Mira Petrović

čeka se odgovor 5 meseci i 27 dana i 12 sata

Struktura Parlamenta