O vama se radi.

Pitajte poslanike

ZIO

Poslanik kome je upućeno: Aleksandar Martinović

čeka se odgovor 2 meseca i 3 dana i 19 sati

Vestak sa 5 stanova

Poslanik kome je upućeno: Katarina Rakić

čeka se odgovor 3 meseca i 9 dana i 17 sati

Vestak sa 5 stanova

Poslanik kome je upućeno: Dušan Petrović

čeka se odgovor 3 meseca i 9 dana i 19 sati

Struktura Parlamenta