O vama se radi.

Pitajte poslanike

ZIO

Poslanik kome je upućeno: Aleksandar Martinović

čeka se odgovor 5 dana i 17 sati

Vestak sa 5 stanova

Poslanik kome je upućeno: Katarina Rakić

čeka se odgovor 1 mesec i 11 dana i 15 sati

Vestak sa 5 stanova

Poslanik kome je upućeno: Dušan Petrović

čeka se odgovor 1 mesec i 11 dana i 17 sati

Struktura Parlamenta