O vama se radi.

Poslednja steno beleška

Pitajte poslanike

Status boraca Srpske krajine

Poslanik kome je upućeno: Aleksandar Martinović

čeka se odgovor 3 meseca i 17 dana i 2 sata

Pitanje

Poslanik kome je upućeno: Vladimir Đukanović

čeka se odgovor 6 meseci i 21 dan i 15 sati

Prinudno iseljenje porodica iz kasarne Jakub Kuburović u Zemunu

Poslanik kome je upućeno: Duško Tarbuk

čeka se odgovor 6 meseci i 22 dana i 18 sati

Posta protiv United Grupe?

Poslanik kome je upućeno: Mira Petrović

čeka se odgovor 7 meseci i 13 dana i 21 sat

Struktura Parlamenta