O vama se radi.

Pitajte poslanike

ZIO

Poslanik kome je upućeno: Aleksandar Martinović

čeka se odgovor 9 dana

Vestak sa 5 stanova

Poslanik kome je upućeno: Katarina Rakić

čeka se odgovor 1 mesec i 14 dana i 23 sata

Vestak sa 5 stanova

Poslanik kome je upućeno: Dušan Petrović

čeka se odgovor 1 mesec i 15 dana

Struktura Parlamenta