O vama se radi.

Pitajte poslanike

Status boraca Srpske krajine

Poslanik kome je upućeno: Aleksandar Martinović

čeka se odgovor 4 meseca i 19 dana i 8 sati

Pitanje

Poslanik kome je upućeno: Vladimir Đukanović

čeka se odgovor 7 meseci i 22 dana i 20 sati

Prinudno iseljenje porodica iz kasarne Jakub Kuburović u Zemunu

Poslanik kome je upućeno: Duško Tarbuk

čeka se odgovor 7 meseci i 23 dana i 23 sata

Posta protiv United Grupe?

Poslanik kome je upućeno: Mira Petrović

čeka se odgovor 8 meseci i 16 dana i 3 sata

Struktura Parlamenta