O vama se radi.

Pitajte poslanike

Status boraca Srpske krajine

Poslanik kome je upućeno: Aleksandar Martinović

čeka se odgovor 18 dana i 10 sati

Pitanje

Poslanik kome je upućeno: Vladimir Đukanović

čeka se odgovor 3 meseca i 22 dana i 23 sata

Prinudno iseljenje porodica iz kasarne Jakub Kuburović u Zemunu

Poslanik kome je upućeno: Duško Tarbuk

čeka se odgovor 3 meseca i 24 dana i 2 sata

Posta protiv United Grupe?

Poslanik kome je upućeno: Mira Petrović

čeka se odgovor 4 meseca i 15 dana i 5 sati

Struktura Parlamenta