O vama se radi.

Pitajte poslanike

Čaln 191. Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Poslanik kome je upućeno: Toma Fila

čeka se odgovor 5 dana i 17 sati

Poštovana

Poslanik kome je upućeno: Milanka Jevtović Vukojičić

čeka se odgovor 14 dana i 7 sati

Poštovani

Poslanik kome je upućeno: Toma Fila

čeka se odgovor 14 dana i 6 sati

Poštovani

Poslanik kome je upućeno: Mihailo Jokić

čeka se odgovor 14 dana i 7 sati

Struktura Parlamenta