O vama se radi.

Pitajte poslanike

Pravo

Poslanik kome je upućeno: Vladimir Đukanović

čeka se odgovor 1 mesec i 28 dana i 15 sati

Izmen zakona o legalizaciji objekta

Poslanik kome je upućeno: Miodrag Linta

čeka se odgovor 5 meseci i 2 dana i 8 sati

Molba-pomoc

Poslanik kome je upućeno: Miodrag Linta

čeka se odgovor 7 meseci i 24 dana i 20 sati

Čaln 191. Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Poslanik kome je upućeno: Toma Fila

čeka se odgovor 8 meseci i 22 dana i 19 sati

Struktura Parlamenta