O vama se radi.

Poslednja steno beleška

Pitajte poslanike

Za Aleksandra Martinovića

Poslanik kome je upućeno: Aleksandar Martinović

čeka se odgovor 1 mesec i 26 dana i 16 sati

Za Aleksandra Markovića

Poslanik kome je upućeno: Aleksandar Marković

čeka se odgovor 1 mesec i 26 dana i 22 sata

Problem je loši uslovi za život

Poslanik kome je upućeno: Jasmina Obradović

čeka se odgovor 2 meseca i 4 dana

ADRESNI REGISTAR

Poslanik kome je upućeno: Novica Tončev

čeka se odgovor 2 meseca i 7 dana i 10 sati

Struktura Parlamenta