O vama se radi.

Pitajte poslanike

Imovina državna u Temerinu

Poslanik kome je upućeno: Rozalija Ekres

čeka se odgovor 4 dana i 12 sati

Taksa za televiziju.

Poslanik kome je upućeno: Dragana Rakić

čeka se odgovor 8 dana i 16 sati

Poštovani

Poslanik kome je upućeno: Nebojša Cakić

čeka se odgovor 1 mesec i 10 dana i 19 sati

Poštovani

Poslanik kome je upućeno: Boško Obradović

čeka se odgovor 2 meseca i 24 dana i 16 sati

Struktura Parlamenta