O vama se radi.

Poslednja steno beleška

Pitajte poslanike

Posta protiv United Grupe?

Poslanik kome je upućeno: Mira Petrović

čeka se odgovor 23 dana i 2 sata

молба за помоћ и подршку

Poslanik kome je upućeno: Vladimir Đukanović

čeka se odgovor 1 mesec i 21 dan i 9 sati

HAARP

Poslanik kome je upućeno: Dragan D. Marković

čeka se odgovor 2 meseca i 6 dana i 23 sata

Pitanje

Poslanik kome je upućeno: Dragan Šormaz

čeka se odgovor 6 meseci i 13 dana i 10 sati

Struktura Parlamenta