O vama se radi.

Pitajte poslanike

Seizmologija i geofizika

Poslanik kome je upućeno: Biljana Đorđević

odgovoreno za 20 dana i 23 sata

Seizmologija i geofizika

Poslanik kome je upućeno: Đorđe Pavićević

čeka se odgovor 2 meseca i 20 dana i 22 sata

Seizmologija i geofizika

Poslanik kome je upućeno: Branimir Jovančićević

čeka se odgovor 3 meseca i 11 dana i 16 sati

Struktura Parlamenta