O vama se radi.

Poslednja steno beleška

Pitajte poslanike

Pitanje na odgovor

Poslanik kome je upućeno: Miodrag Linta

čeka se odgovor 1 mesec i 1 dan

Uništene stvari u ratu u Hrvatskoj

Poslanik kome je upućeno: Miodrag Linta

odgovoreno za 1 dan i 18 sati

Magistri

Poslanik kome je upućeno: Ljubiša Stojmirović

čeka se odgovor 1 mesec i 26 dana i 23 sata

Stari magistri

Poslanik kome je upućeno: Aleksandra Jerkov

čeka se odgovor 1 mesec i 26 dana i 23 sata

Struktura Parlamenta