O vama se radi.

Pitajte poslanike

Pravo

Poslanik kome je upućeno: Vladimir Đukanović

čeka se odgovor 1 mesec i 19 dana i 7 sati

Izmen zakona o legalizaciji objekta

Poslanik kome je upućeno: Miodrag Linta

čeka se odgovor 4 meseca i 24 dana i 1 sat

Molba-pomoc

Poslanik kome je upućeno: Miodrag Linta

čeka se odgovor 7 meseci i 15 dana i 13 sata

Čaln 191. Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Poslanik kome je upućeno: Toma Fila

čeka se odgovor 8 meseci i 13 dana i 12 sata

Struktura Parlamenta