O vama se radi.

Pitajte poslanike

O Košarama

Poslanik kome je upućeno: Vladimir Đukanović

čeka se odgovor 1 mesec i 10 dana i 7 sati

Poziv poslanicima i poslanicama da podrže amandmane organizacije CRTA

Poslanik kome je upućeno: Branka Stamenković

čeka se odgovor 1 mesec i 28 dana i 12 sata

Poziv poslanicima i poslanicama da podrže amandmane organizacije CRTA

Poslanik kome je upućeno: Zdravko Stanković

čeka se odgovor 1 mesec i 28 dana i 12 sata

Poziv poslanicima i poslanicama da podrže amandmane organizacije CRTA

Poslanik kome je upućeno: Ana Stevanović

čeka se odgovor 1 mesec i 28 dana i 12 sata

Struktura Parlamenta