O vama se radi.

Pitajte poslanike

Molba-pomoc

Poslanik kome je upućeno: Miodrag Linta

čeka se odgovor 26 dana i 4 sata

Čaln 191. Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Poslanik kome je upućeno: Toma Fila

čeka se odgovor 1 mesec i 24 dana i 3 sata

Poštovana

Poslanik kome je upućeno: Milanka Jevtović Vukojičić

čeka se odgovor 2 meseca i 1 dan i 17 sati

Poštovani

Poslanik kome je upućeno: Toma Fila

čeka se odgovor 2 meseca i 1 dan i 16 sati

Struktura Parlamenta