O vama se radi.

Poslednja steno beleška

Pitajte poslanike

Za Aleksandra Martinovića

Poslanik kome je upućeno: Aleksandar Martinović

čeka se odgovor 11 dana i 20 sati

Za Aleksandra Markovića

Poslanik kome je upućeno: Aleksandar Marković

čeka se odgovor 12 dana i 2 sata

Problem je loši uslovi za život

Poslanik kome je upućeno: Jasmina Obradović

čeka se odgovor 20 dana i 4 sata

ADRESNI REGISTAR

Poslanik kome je upućeno: Novica Tončev

čeka se odgovor 23 dana i 14 sata

Struktura Parlamenta