O vama se radi.

Poslednja steno beleška

Pitajte poslanike

Pitanje

Poslanik kome je upućeno: Vladimir Đukanović

čeka se odgovor 8 dana i 8 sati

Prinudno iseljenje porodica iz kasarne Jakub Kuburović u Zemunu

Poslanik kome je upućeno: Duško Tarbuk

čeka se odgovor 9 dana i 11 sati

Posta protiv United Grupe?

Poslanik kome je upućeno: Mira Petrović

čeka se odgovor 1 mesec i 3 dana i 15 sati

молба за помоћ и подршку

Poslanik kome je upućeno: Vladimir Đukanović

čeka se odgovor 2 meseca i 1 dan i 21 sat

Struktura Parlamenta