O vama se radi.

Pitajte poslanike

Za Aleksandra Martinovića

Poslanik kome je upućeno: Aleksandar Martinović

čeka se odgovor 15 dana i 18 sati

Za Aleksandra Markovića

Poslanik kome je upućeno: Aleksandar Marković

čeka se odgovor 15 dana i 23 sata

Problem je loši uslovi za život

Poslanik kome je upućeno: Jasmina Obradović

čeka se odgovor 24 dana i 2 sata

ADRESNI REGISTAR

Poslanik kome je upućeno: Novica Tončev

čeka se odgovor 27 dana i 11 sati

Struktura Parlamenta