Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Predlog zakona o izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Tip akta: Zakon

Oblast: Poljoprivreda

Status: Predložen

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Aleksandra Jerkov

Pon
12.09.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pon
12.09.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Izmenama zakona se predlaže ukidanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta. Kako ističe predlagač zakona, pravo prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta se izostavlja iz zakona zbog toga što je u Ustavu predviđeno da lica mogu steći pravo nad opštim dobrom (zemljištem) samo pod uslovima i na način predviđenim zakonom. S obzirom da trenutnim zakonskim rešenjem nisu propisani način, uslovi i postupak za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta, već samo odlukom Vlade, predlagač zakona smatra da je ovaj deo zakona u suprotnosti sa Ustavom.

Izmenama zakona, odnosno “ukidanjem” prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta oduzima se diskreciono pravo lokalnoj samoupravi da kroz izbor pristignlih ponuda na javnom pozivu putem prava prvenstva dodeli do 30% poljoprivrednog zemljišta na teritoriji jedne jedinice lokalne samouprave.
33%
21%
0%

Ključne novine

UKIDANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA

- Ukida se pravo prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta
27%
30%
0%

JEDNAKI USLOVI ZA DOBIJANJE ZEMLJIŠTA NA OSNOVU PRAVA PREČEG ZAKUPA

- Izjednačava se neophodni vremenski uslov koji je potreban za dobijanje zemljišta na osnovu prava prečeg zakupa (sada iznosi 3 godine)
28%
27%
0%

Poslednji put ažurirano: 04.12.2019, 16:49