Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom redu i miru

Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom redu i miru

Tip akta: Zakon

Oblast: Bezbednost

Status: Predložen

Predlagač: Goran Bogdanović

Pet
16.09.2016

Predlog zakona

[pdf]  [doc] 

Pet
16.09.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač zakona navodi da je u važećem Zakonu o javnom redu i miru
neprecizno definisan prekršaj „vređanje službenog lica u vršenju službene
dužnosti“ (Čl.22), kao i da tako definisan prekršaj ostavlja prostor za široko
tumačenje.

Predlagač naglašava da odredba važećeg Zakona ne definiše koje
sve radnje spadaju u „vređanje službenog lica u vršenju službene dužnosti“.
31%
19%
0%

Ključne novine

UKIDANJE VREĐANJA SLUŽBENOG LICA KAO PREKRŠAJ

Ukida se prekršaj – Vređanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, a sa tim i propisane kazne za taj prekršaj.
28%
24%
0%

Poslednji put ažurirano: 15.09.2019, 21:43