Otvoreni Parlament | Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Tip akta: Zakon

Oblasti: Finansije Ekonomija

Status: Predložen

Direktiva Saveta 2006/112/EZ od 28.11.2006. godine o zajedničkom sistemu

poreza na dodatu vrednost

Predlagač: Marko Đurišić

Pet
16.09.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pet
16.09.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Dopunama zakona se predviđa uvođenje hrane za bebe u krug proizvoda za
koje je primenjena niža stopa PDV-a od 10%. Konkretno određivanje šta sve
potpada pod hranom za bebe odrediće Ministarstvo finansija.

Predlagač zakona navodi da bi na ovaj način hrana za bebe bila dostupnija roditeljima
imajući u vidu tešku platežnu moć stanovništva. Takođe, predlagač zakona se
poziva na činjenicu da u mnogim državama EU i u okruženju, hrana za bebe
potpada pod nižu stopu PDV-a.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 56
Protiv: 82
56%
82%
0%

Ključne novine

NIŽI PDV ZA HRANU ZA BEBE

- Niža stopa PDV-a za hranu za bebe ( predloženi iznos: 10%).

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 57
Protiv: 89
57%
89%
0%

Poslednji put ažurirano: 27.02.2021, 03:12