Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama Zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima

Predlog zakona o izmenama Zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima

Tip akta: Zakon

Oblast: Bezbednost

Status: Predložen

Predlagač: Nenad Konstantinović

Pet
16.09.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pet
16.09.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač zakona navodi da se pojedine odredbe postojećeg zakona koje se odnose na posebnu evidenciju osuđenih lica koja su izvršila krivična dela iz oblasti polne slobode prema maloletnim licima ne sprovode u praksi. Naime, predlagač zakona navodi da Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ne vodi posebnu evidenciju, i zbog toga se predlaže da se zakonom predvidi da to radi Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Predlogom zakona navedena je potreba da se proširi krug organizacija/institucija kojima se, na obrazložen zahtev, mogu dostaviti podaci iz evidencije i na državne organe, preduzeća, druge organizacije ili preduzetnike.
Predlagač zakona takođe definiše izuzetke u vezi sa mogućim ublažavanjem kazne i uslovnim otpustom. Predlaže se da se posebna evidencija vodi za učinioce krivičnih dela čija je krivična odgovornost utvrđena pravosnažnom presudom donetom posle stupanja na snagu Zakona, odnosno posle 16. aprila 2013. godine, bez obzira kada je započet krivični postupak u kome je presuda doneta.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 51
Protiv: 62
51%
62%
0%

Ključne novine

VOĐENJE POSEBNE EVIDENCIJE OD STRANE MUP-A

- Posebnu evidenciju osuđenih lica koja su izvršila krivična dela iz oblasti polne slobode prema maloletnim licima vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova;

- Širenje kruga institucija kojima se mogu dostaviti podaci iz evidencije.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 54
Protiv: 69
54%
69%
0%

Poslednji put ažurirano: 14.11.2020, 07:58