Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Tip akta: Zakon

Oblast: Obrazovanje

Status: Predložen

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Aleksandra Jerkov

Pet
16.09.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pet
16.09.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlogom zakona uvodi se novi uslov koji predstavlja prepreku za imenovanje u upravu različitih institucija. Naime, osim postojećih ograničenja predviđa se i da član organa upravljanja ne može da bude predloženo ni imenovano lice koje je član političke stranke. Takođe, uvodi se ograničenje koje precizira da direktor ustanove može biti biran na funkciju direktora najviše dva puta.

Ostalim izmenama i dopunama zakona preciznije se definišu pojmovi opšteg principa i ciljeva obrazovanja i vaspitanja kao i rešenja da se kvalitet rada ustanove ocenjuje i putem spoljašnjeg vrednovanja (kroz istraživanja), a ne samo samovrednovanjem kako je do sada bilo zakonsko rešenje.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 71
Protiv: 82
71%
82%
0%

Ključne novine

DIREKTOR MOŽE VRŠITI FUNKCIJU SAMO U DVA MANDATA

- Uvođenje ograničenja za direktore ustanova, koji mogu biti birani na ovu funkciju najviše dva puta.

- Zabranjuje se predlaganje i imenovanje lica u organe upravljanja u ustanovama ukoliko su članovi političke stranke.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 56
Protiv: 67
56%
67%
0%

Poslednji put ažurirano: 08.01.2021, 00:59