Otvoreni Parlament | Predlog zakona i izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima

Predlog zakona i izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima

Tip akta: Zakon

Oblast: Obrazovanje

Status: Predložen

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Aleksandra Jerkov

Pon
26.09.2016

Predlog zakona

[pdf]  [doc] 

Pon
26.09.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač zakona smatra da postoji potreba da se jasnije definiše za koje sve posebne potrebe je neophodno adaptirati odobrene udžbenike za učenike sa inaviditetom i da to treba regulisati posebnim pravilnikom od strane Ministarstva obrazovanja.

Izmenama i dopunama zakona se predlaže i izmena rokova u kojima se odobravaju udžbenici, predviđeno je da se zahtev za odobrenje podnosi do 1.10. Takođe, predlaže se da zahtev za odobravanje udžbenika izdavač podnosi Ministarstvu obrazovanja u roku od 180 dana od dana prijema obaveštenja o izboru udžbenika, a ne 90 dana koliko je sada predviđen rok.

Preostale predložene promene se odnose na uvođenje dodatnih kriterijuma za članstvo u Komisiji za izbor liste ocenjivača, za javnost podataka, sprečavanja sukoba interesa, detaljno uređenje pitanja praćenja kvaliteta udžbenika i njihovog vrednovanja, kao i uređenje kriterijuma za povlačenje udžbenika iz upotrebe.
27%
30%
0%

Ključne novine

PRECIZNIJE DEFINISANJE ODOBRAVANJA I POVLAČENJA UDŽBENIKA

Bliže uređenje kriterijuma i rokova za odobravanje udžbenika i povlačenje iz procedure udžbenika.
30%
27%
0%

Poslednji put ažurirano: 11.09.2019, 10:59