Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Koreje

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Koreje

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Predlagač: Vlada

Uto
25.10.2016
Uto
25.10.2016
Pet
30.09.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pet
30.09.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlogom zakona potvrđuje se sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Koreje. Sporazum je sačinjen u Beogradu 24.02.2016. godine. Sporazumom je predviđeno da avio-prevoznici koji ispunjavaju uslove predviđene Sporazumom mogu imati sledeća prava:
1) da lete bez sletanja preko teritorije druge države koja je potpisnica ugovora o međunarodnom saobraćaju;
2) da sleću na teritoriju druge države iz ugovora u nekomercijalne svrhe;
3) da sleću na teritoriju druge države iz ugovora u mestima utvrđenim u Aneksu sporazuma, radi ukrcavanja/iskrcavanja putnika, robe i pošte. Srbija i Republika Koreja nadalje treba da odrede mesta koja su namenjena za izvršavanje ovih radnji.

Takođe, Sporazum izričito dozvoljava da određeni avio-prevozilac jedne države ima pravo da, na teritoriji druge države, otvori predstavništvo u cilju prodaje usluga prevoza (avio karte, prevoz robe avionom itd.)

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 117
Protiv: 140
117%
140%
0%

Ključne novine

MOGUĆNOST PRELETANJA/SLETANJA IZMEĐU SRBIJE I JUŽNE KOREJE

- Sporazum predviđa pravo preletanja/sletanja između Srbije i Južne Koreje;
- Srbija i Južna Koreja samostalno određuju koje kompanije imaju pravo da vrše avio-prevoz između njih

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 113
Protiv: 159
113%
159%
0%

MOGUĆNOST OTVARANJA PREDSTAVNIŠTVA

Sporazum predviđa pravo da države otvore predstavništva u cilju prodaje usluge avio prevoza i avio karata

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 134
Protiv: 149
134%
149%
0%

Napomene

Rok stupanja na snagu: Sporazum stupa na snagu datumom prijema poslednje diplomatske note kojom jedna strana obaveštava drugu stranu da su ispunjeni svi uslovi za njegovo stupanje na snagu. Sam Zakon stupa na 23.11.2016. godine. Takođe, stupanjem na snagu ovog sporazuma, prestaje da važi Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Koreje koji je potpisan u Seulu 09.11.1990. godine.
Ko je nadležan za sprovođenje: Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

Poslednji put ažurirano: 12.08.2022, 08:07