Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Program modernizacije i optimizacije javne uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Program modernizacije i optimizacije javne uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) proizlaze iz činjenice da je povlačenje sredstava po Sporazumu o zajmu, uslovljeno stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu.

Predlagač: Vlada

Sre
26.10.2016
Sre
26.10.2016
Uto
04.10.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Uto
04.10.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Svetska banka je iskazala spremnost da pruži finansijsku podršku u vidu zajma, u iznosu do 69 miliona evra, za finansiranje Programa modernizacije i optimizacije javne uprave u Republici Srbiji. Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, predviđeno je zaduživanje Srbije kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj do 75 miliona američkih dolara za Projekat modernizacije i optimizacije državne uprave, što se odnosi na ovaj zajam u iznosu do 69 miliona evra.

Kroz zajam je predviđeno da se izvrši podrška budžetu Republike Srbije i planirano je finansiranje programa koji za cilj ima unapređenje efikasnosti zapošljavanja i finansija u javnom sektoru. Rok otplate zajma je 17 godina, uključujući i period počeka u trajanju do 5 godina. Planirano je da Republika Srbija vrati zajam u 24 uzastope polugodišnje rate, svakog 15. aprila i 15. oktobra, počevši od 15. aprila 2021.godine.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 119
Protiv: 131
119%
131%
0%

Ključne novine

ZAJAM RADI MODERNIZACIJE DRŽAVNE UPRAVE

- Zajam u iznosu od 69 miliona evra za potrebe realizacije programa modernizacije i optimizacije državne uprave koji je uzet od Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 108
Protiv: 153
108%
153%
0%

Poslednji put ažurirano: 14.05.2022, 07:31