Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora "Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/B" između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora "Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/B" između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije

Tip akta: Zakon

Oblasti: Finansije Ekonomija

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Vlada

Sre
26.10.2016
Sre
26.10.2016
Uto
04.10.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Uto
04.10.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Budžetom Republike Srbije za 2016. godinu odobreno je zaduživanje Republike Srbije kod Evropske investicione banke u iznosu od 150 miliona evra za finansiranje projekata malih i srednjih preduzeća i prioritetnih projekata.

Sredstva iz ovog kredita odobravaće se krajnjim korisnicima putem poslovnih banaka, zaključivanjem ugovora o kreditiranju. Evropska investiciona banka (EIB) će vršiti izbor poslovnih banaka uz saglasnost Narodne banke Srbije (NBS) i Republike Srbje. Novina kod ovog kredita jeste pokrenuta inicijativa pod nazivom „Poslovi za mlade Zapadnog Balkana”, kojom EIB želi da podrži mala i srednja preduzeća u Republici Srbiji koja promovišu zapošljavanje mlađe populacije. Prilikom povlaćenja sredstava iz kredita Republika Srbija može da izabere fiksnu ili promenljivu kamatnu stopu za svaku povučenu tranšu. Period otplate kredita iznosi 12 godina, uključujući 4 godine perioda počeka koja imaju mala i srednja preduzeća, odnosno 15 godina otplate i 5 godina počeka za prioritetne projekte. Kranji rok raspoloživosti kredita je 15.06.2019. godine. Uslovi za dobijanje kredita su bili takvi da 70% sredstava mora biti dodeljeno malim i srednjim preduzećima a preostalih 30% kredita je namenjeno za prioritetne projekte.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 104
Protiv: 146
104%
146%
0%

Ključne novine

KREDIT ZA FINANSIRANJE MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

- Odobravanje kredita od 150 miliona evra od strane Evropske investicione banke radi finansiranja projekata malih i srednjih preduzeća i prioritetnih projekata.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 105
Protiv: 137
105%
137%
0%

Napomene

Nadležan za sprovođenje/nadzor: Ministarstvo finansija, Narodna banka Srbije i Evropska investiciona banka
Rok stupanja na snagu: Međunarodni ugovor stupa na snagu kada Banka potvrdi Narodnoj banci Srbije da je primila overenu kopiju Službenog glasnika u kojem je objavljen zakon o ratifikaciji ovog ugovora od strane Narodne skupštine Republike Srbije.

Poslednji put ažurirano: 16.01.2022, 22:16