Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1830 (2014) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1830 (2014) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) proizilaze iz činjenice da su početak realizacije i povlačenje sredstava za finansiranje Projekta uslovljeni stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma.

Predlagač: Vlada

Sre
26.10.2016
Sre
26.10.2016
Uto
04.10.2016

Predlog akta

[doc]  [pdf] 

Uto
04.10.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu odobreno je zaduživanje Srbije kod Banke za razvoj Saveta Evrope (BSE) u iznosu od 8.000.000 evra za projekat „Saniranje posledica zemljotresa u Kraljevu.

Procenjena vrednost celog Projekta sanacije je 14.2 miliona evra, a učešće BSE, koja u skladu sa svojom poslovnom politikom ne finansira 100% vrednosti projekta, iznosi 8 miliona evra. Učešće grada Kraljeva u naturi i novcu iznosi 5,3 miliona evra, dok Investicioni okvir za zapadni Balkan (WBIF) obezbeđuje finansiranje preostalih 0,9 miliona evra. Krajnji datum raspoloživosti gorenavedenih kreditnih sredstava je 31. decembar 2019. godine. Planirano je da se kredit realizuje u najmanje dve tranše. Zakon ne navodi tačan iznos kamate, već navodi da će BSE periodično, neposredno pre svakog narednog kamatnog perioda, obaveštavati Vladu Srbije o iznosu kamate.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 131
Protiv: 155
131%
155%
0%

Ključne novine

KREDIT RADI SREĐIVANJA ŠTETE POSLE ZEMLJOTRESA U KRALJEVU

- Zajam u vrednosti od 8 miliona evra za potrebe saniranja posledica zemljotresa u Kraljevu.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 119
Protiv: 128
119%
128%
0%

Napomene

Nadležan za sprovođenje/nadzor: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije i Republička agencija za stanovanje
Rok stupanja na snagu: 15.11.2016. godine

Poslednji put ažurirano: 20.01.2022, 13:26