Otvoreni Parlament | Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija

Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija

Sažetak

Predlagači zakona predlažu ukidanje Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija i svih podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona. Ujedno ukidanjem Zakona prestala bi da važe i sva rešenja, kojima su utvrđeni iznosi penzija po zakonu čije se ukidanje predlaže. Takođe, predlogom Zakona se navodi da će se isplata penzija penzionerima koji su imali taj status u trenutku stupanja na snagu zakona čije se ukidanje predlaže, isplaćivati po rešenju PIO fonda koje je utvrđeno pre stupanja na snagu zakona.

Predlaže se da penzioneri imaju pravo i na razliku penzije, i to oni penzioneri koji su pravo na penziju stekli pre stupanja na snagu zakona čije se ukidanje traži. Razlika se utvrđuje između iznosa penzije koje je utvrđeno rešenjem PIO fonda o penziji i iznosa umanjene penzije. PIO fond postaje obavezan da donese rešenje za svakog pojedinačnog korisnika koji ima pravo na razliku i utvrdi dinamiku isplate razlike.

Penzionerima koji su dobili taj status posle stupanja na snagu zakona čije se ukidanje predlaže, biće urađena nova rešenja, bez umanjenja penzija.
21%
32%
0%

Ključne novine

ISPLATA RAZLIKE U PENZIJAMA

Isplata razlika između iznosa penzija isplaćenih po zakonu koji se ukida i iznosa koji je utvrđen prvobitnim rešenjima.
30%
25%
0%

POVEĆANJE PENZIJA

- Ukidanje Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija
25%
25%
0%

Poslednji put ažurirano: 12.09.2019, 11:36