Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Fonda za zapadni Balkan, sa Statutom Fonda za zapadni Balkan

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Fonda za zapadni Balkan, sa Statutom Fonda za zapadni Balkan

Tip akta: Zakon

Oblast: Ekonomija

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12), u cilju nesmetanog izvršavanja preuzetih međunarodnih obaveza. Naime, Fond za zapadni Balkan kao organizacija regionalnog karaktera trebalo bi da radi na promovisanju međugranične i međuregionalne saradnje, a naročito u oblastima: promovisanja i razvoja kulturne saradnje; promovisanja i razvoja razmene u oblasti nauke, istraživanja i saradnje u oblasti obrazovanja između ugovornih strana; promovisanja i razvoja razmene mladih; promovisanja održivog razvoja ugovornih strana. S tim u vezi Albanija, kao depozitar Sporazuma, završila je proces formalne registracije Fonda u Albaniji, uz završene tehničko-logističke radnje (obezbeđene su i opremljene prostorije Sekretarijata Fonda u Tirani, otvoren račun Fonda u banci). Albanija i Crna Gora obavestile su nas diplomatskim putem da su već okončale proces ratifikacije ovog sporazuma. Predviđeno je da Fond za zapadni Balkan počne sa radom početkom 2017.
godine.

Predlagač: Vlada

Sre
26.10.2016
Sre
26.10.2016
Čet
13.10.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Čet
13.10.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlogom zakona predviđa se osnivanje Fonda za zapadni Balkan. Takođe, predlogom zakona se usvaja i statut Fonda za zapadni Balkan. Zemlje članice Fonda za zapadni Balkan su: Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*,Republika Makedonija, Crna Gora i Republika Srbija.

Fond i statut kreirani su po ugledu na Međunarodni višegradski fond Višegradske grupe. Prema predlagaču zakona svrha osnivanja Fonda jeste razvoj tešnje saradnje i jačanje veza između zemalja zapadnog Balkana kao i integracija zemalja članica u Evropsku uniju. Predlogom zakona i u statutu Fonda predviđeno je da se ciljevi ostvaruju kroz različite oblike saradnje, jačanje regionalne kohezije promovisanjem i razvojem kulturne saradnje, saradnje u oblasti nauke, obrazovanja i kroz promovisanje održivog razvoja.

Statutom Fonda za zapadni Balkan predviđeno je da države potpisnice finansiraju Fond sa iznosom od 30.000 evra godišnje. Navedena sredstva previđena su budžetom Republike Srbije za 2016. godinu. Predviđeno je da Fond za zapadni Balkan počne sa radom početkom 2017.godine. Sedište Fonda će biti u Tirani, Albanija, gde će Fond biti registrovan kao pravno lice.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 126
Protiv: 132
126%
132%
0%

Ključne novine

OSNIVANJE FONDA ZA ZAPADNI BALKAN

- Osnivanje Fonda za zapadni Balkan, početak rada Fonda je predviđen u 2017.godini;
- Usvajanje statuta Fonda;
- Zemlje članice Fonda za zapadni Balkan su: Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*,Republika Makedonija, Crna Gora i Republika Srbija.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 134
Protiv: 149
134%
149%
0%

Napomene

* Kosovo- Ovaj naziv ne utiče na pozicije o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova
Nadležan za sprovođenje: Konferencija ministara spoljnih poslova

Poslednji put ažurirano: 26.06.2022, 11:12