Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana

Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana

Čet
13.10.2016

Predlog zakona

[pdf] 

Čet
13.10.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlogom zakona predlaže se smanjenje poreske stope sa 10% na 9% po kojoj se oporezuju zarade i prihodi od samostalne delatnosti. Smanjenjem stope se, prema predlagaču zakona, želi rasteretiti privreda i uvesti veća poreska disciplina, što će dovesti i do povećanja javnih prihoda.
32%
25%
0%

Ključne novine

MANJI POREZI NA ZARADE

Smanjenje poreske stope za zarade sa 10% na 9%.
28%
25%
0%

Poslednji put ažurirano: 15.09.2019, 09:45