Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku

Tip akta: Zakon

Oblasti: Finansije Ekonomija

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) proizlaze iz činjenice da je povlačenje sredstava po Ugovoru o zajmu, uslovljeno stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu.

Predlagač: Vlada

Sre
26.10.2016
Sre
26.10.2016
Čet
13.10.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Čet
13.10.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016.godinu je previđeno direktno zaduživanje u iznosu od 2 milijarde američkih dolara kod Vlade Emirata Abu Dabi. Ugovor o zajmu između Vlade Srbije i Fonda za Razvoj Abu Dabi je potpisan 4. oktobra 2016.godine i biće korišćen prioritetno za pokrivanje eventualnih budžetskih manjkova. Prema navedenom ugovoru, iznos zajma je 1 milijarda američkih dolara ( u protivvrednosti od 3.673.000.000 UAE dirhama), pri čemu će period između perioda korišćenja zajma – povlačenja rata zajma biti najmanje 6 meseci. Navedeni iznos se može koristiti/povlačiti u 5 tranši, od kojih nijedna neće prelaziti maksimalni iznos od 200 miliona američkih dolara. Krajnji rok za korišćenje zajma je 31.decembar 2021.godine, uz mogućnost njegovog produženja. Period počeka – kada nema otplate je 5 godina, a početak otplate je 5.oktobra 2021.godine, dok je poslednji dan otplate 5. aprila 2026.godine (polugodišnja otplata obaveza na dan 5.aprila i 5.oktobra svake godine)

Vlada Srbije se obavezala da će, kao zajmoprimac, plaćati kamatu i naknadu za administrativne troškove zajma (uz glavnicu za otplatu) koji se obračunavaju od datuma povlačenja – korišćenja zajma po stopi od 2,25% godišnje, počev od 5.oktobra 2021.godine.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 122
Protiv: 173
122%
173%
0%

Ključne novine

ZAJAM RADI STABILIZACIJE BUDŽETA

- Zajam u iznosu od 1 milijarde američkih dolara za potrebe stabilizacije budžeta Republike Srbije.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 112
Protiv: 121
112%
121%
0%

Napomene

Rok stupanja na snagu: 23.11.2016. godine

Poslednji put ažurirano: 01.07.2022, 18:05