Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Predlagač: Marinika Tepić

Čet
20.10.2016

Predlog akta

[pdf] 

Čet
20.10.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Izmenama zakona se povećava procenat koji pripada jedinicima lokalnih samouprava od poreza na zarade ostvarene na njihovim teritorijama (sa 74% koliko je sada zakonom predviđeno, na 80% koliko predlaže predlagač zakona). Istovremeno, predlagač zakona navodi i promenu procenta preraspodele sredstava od poreza na zarade i u odnosu na gradove (80% umesto dosadašnjih 77%). Konačno, predlagač zakona predlaže da gradu Beogradu pripadne 70% umesto dosadašnjih 66% poreza na zarade. Predlagač zakona smatra da će se na ovaj način izvršiti ravnomernija raspodela poreza na zarade i da će za 4,8 milijardi dinara biti veći prihod lokalne samouprave
28%
15%
0%

Ključne novine

VIŠI PROCENAT POREZA NA ZARADE OPŠTINAMA/GRADOVIMA

Lokalne samouprave dobijaju povećanje udela u porezu na zarade sa 74%/77% na 80% na 80%, a Grad Beograd sa 66% na 70%.
27%
20%
0%

Poslednji put ažurirano: 24.09.2019, 22:01