Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Pon
24.10.2016

Predlog akta

[pdf] 

Pon
24.10.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagači zakona šire krug poreskih prihoda lokalnih samouprava, tako što uključuju i poreske prihode od nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji lokalnih samouprava. Takođe, povećava se procenat poreza na zarade koji se plaća prema prebivalištu zaposlenog sa 74% (aktuelni zakon) na 80% iznosa koji pripada lokalnim samoupravama. Izjednačavaju se gradovi i opštine, tako da se predlogom briše odredba da gradovima pripada 77% poreza od zarade koji se plaća prema mestu prebivališta zaposlenog. Uvodi se i povećanje prihoda za grad Beograd sa 66% na 70% prihoda od poreza na zarade koji se plaća po prebivalištu zaposlenog.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 63
Protiv: 54
63%
54%
0%

Ključne novine

POREZ NA IZDAVANJE NEPOKRETNOSTI PRIPADA OPŠTINAMA I GRADOVIMA

- Opštine i gradovi ubiraju poreske prihoda od izdavanja nepokretnosti.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 57
Protiv: 66
57%
66%
0%

VIŠI PROCENAT POREZA NA ZARADE OPŠTINAMA/GRADOVIMA

- Lokalne samouprave dobijaju 80% umesto 74% od prihoda poreza na zarade koji se plaća po prebivalištu zaposlenog, dok Beograd dobija 70% prihoda od poreza na zarade umesto 66%

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 57
Protiv: 57
57%
57%
0%

Poslednji put ažurirano: 13.09.2020, 23:56