Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma o komercijalnim pravima u vanrednom vazdušnom avio-prevozu u Evropi

Zakon o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma o komercijalnim pravima u vanrednom vazdušnom avio-prevozu u Evropi

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Predlagač: Vlada

Sre
14.12.2016
Sre
14.12.2016
Pet
04.11.2016

Predlog akta

[doc]  [pdf] 

Pet
04.11.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač zakona navodi da je Multilateralni sporazum o komercijalnim pravima u vanrednom avio-prevozu u Evropi sačinjen 1956. godine. Sporazum se odnosi na civilne vazduhoplove registrovane u državi članici Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (ECAC) i koje u neredovnom javnom avio-prevozu koristi državljani države strane ugovornice koji je propisno ovlašćen za obavljanje avio prevoza.

Ovim sporazumom se avio-prevoziocima koji obavljaju avio-taksi prevoz, hitan medicinski prevoz, vanredni čarter prevoz i prevoz tereta omogućava da obavljaju navedene vrste avio-prevoza za države strane ugovornice bez posebnog odobrenja. Takav status olakšava poslovne pozicije naših avio-prevozilaca. Sam sporazum se odnosi na uzak segment vanrednog avio prevoza i ne podrazumeva redovne avio linije i redovni čarter prevoz.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 61
Protiv: 54
61%
54%
0%

Ključne novine

JEDNOSTAVNIJI I OLAKŠAN AVIO PREVOZ

Liberalniji režim odobravanja za avio-taksi prevoz, hitne medicinske letove, pojedinačne čarter letove i kargo letove za države potpisnice ovog sporazuma.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 55
Protiv: 67
55%
67%
0%

Poslednji put ažurirano: 21.09.2020, 22:15