Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Predlagač: Vlada

Sre
19.04.2017
Sre
19.04.2017
Pon
14.11.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pon
14.11.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti, potpisan je 22. marta 2016. godine, u Berlinu. Sporazum je potpisan na neodređeno vreme.

Prema navedenom sporazumu, Nemačka i Srbija će sarađivati preko svojih nadležnih organa na prevenciji, suzbijanju i rasvetljavanju krivičnih dela organizovanog i teškog kriminala. Obuhvaćene oblasti:
krivična dela protiv života, tela, zdravlja i lične slobode;
terorizam i finansiranje terorizma;
neovlašćeno gajenje, neovlašćena proizvodnja, dobijanje, prerada,
skladištenje, uvoz, izvoz ili prevoz kao i nedozvoljena trgovina opojnim drogama, psihotropnim supstancama i prekursorima;
posredovanje u vršenju prostitucije i trgovina ljudima;
krijumčarenje ljudi i ilegalna migracija;
nedozvoljena proizvodnja, nedozvoljena trgovina i krijumčarenje
oružja, municije i eksplozivnih materija, kao i radioaktivnog materijala;
nedozvoljena trgovina robama i tehnologijama sa mogućom
dvostrukom namenom;
nedozvoljena trgovina kulturnim dobrima;
ucena, iznuda i otmica;
proizvodnja i stavljanje u promet falsifikovanog novca, falsifikovanje
negotovinskih platnih sredstava ili vrednosnih papira, kao i upotreba
falsifikovanih negotovinskih platnih sredstava ili vrednosnih papira;
proizvodnja falsifikovanih ili prepravljanje službenih dokumenata i
isprava;
imovinski kriminal;
međunarodno krijumčarenje vozila;
prevara, uključujući i prevaru koja se odnosi na subvencije;
utaja poreza i carinskih dažbina;
korupcija;
prevara u igrama na sreću i nedozvoljeno organizovanje igara na
sreću;
pranje novca;
krivična dela protiv životne sredine;
visokotehnološki kriminal i,
krivična dela protiv intelektualne svojine

Predviđeni oblici saradnje se odnose na razmenu informacija i stručnih lica u cilju prevencije i suzbijanja krivičnih dela. Na zahtev države potpisnice, a u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, mogu se sprovesti operativne mere za suzbijanje navedenih krivičnih dela.

Predlogom zakona navodi se i saradnja u operativnim istragama i na polju zaštite svedoka iz delokruga nadležnosti policije, kao i razmena rezultata kriminalističkih i kriminoloških istraživanja i veštačenja. Precizira se i sradnja na polju stručnog obrazovanja i usavršavanja i razmene iskustava. Takođe, predlogom zakona ističe se i deo sporazuma koji navodi da će obe strane međusobno staviti na raspolaganje uzorke predmeta stečenih izvršenjem krivičnih dela ili upotrebljenih za izvršenje krivičnih dela. Poseban deo sporazuma se odnosi na zaštitu ličnih podataka u komunikaciji između nadležnih organa.

Sporazumom je previđena mogućnost upućivanja oficira za vezu policijskim organima druge strane ugovornice koji bi imali savetodavnu funkciju.

Sredstva za navedeni sporazum su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016.godinu u iznosu od 141.000 dinara

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 66
Protiv: 69
66%
69%
0%

Ključne novine

PROMENA


Saradnja Nemačke i Srbije na prevenciji, suzbijanju i rasvetljavanju krivičnih dela organizovanog i teškog kriminala;
Razmena informacija i stručnjaka za suzbijanje krivičnih dela organizovanog i teškog kriminala;
Sprovođenje operativnih mera za suzbijanje kriminala na zahtev druge države potpisnice i,
Razmena rezultata u istragama, saradnja u istragama, veštačenju.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 76
Protiv: 75
76%
75%
0%

Poslednji put ažurirano: 20.10.2020, 17:46