Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 19.04.2017.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/31-17

2. dan rada

19.04.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 17:55

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i ostalih članica Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi o sedištu Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o učešću u Srednjoevropskom programu univerzitetske razmene (CEEPUS III)
 • Zakon o potvrđivanju Doha Amandmana na Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o Evropskom šumarskom institutu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.
  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednice prisustvuje 152 narodna poslanika.
  Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema.
  Ubacite ponovo kartice, ispada da nema nikog.
  Konstatujem da primenom elektronskog sistema za glasanje prisutno 136 narodnih poslanika, odnosno 137, i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine, u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.
  Za danas je samo poslanica Jasmina Karanac poslala obaveštenje da je sprečena da prisustvuje ovom zasedanju.
  Nastavljamo sa utvrđivanjem dnevnog reda sednice.
  Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku, prelazimo na odlučivanje o predlozima za dopunu dnevnog reda.
  Narodna poslanica Gordana Čomić, na osnovu člana 92. Poslovnika predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenice i okolnosti koje su dovele do helikopterske nesreće u kojoj je život izgubilo sedam osoba.
  Da li Gordana Čomić želi da obrazloži? Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Gordana Čomić

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Zahvaljujem.

  Evo, za nekoliko nedelja smo od 13. marta 2017. godine, godišnjice tragedije spasilačke misije helikopter, koji je usmenom naredbom tražio tadašnji ministar odbrane u kojoj je život izgubilo sedam osoba. Sve to vreme od tog tragičnog dana tražim da Narodna skupština Republike Srbije donese odluku o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanju činjenica i okolnosti, koje su dovele do helikopterske nesreće u kojoj su život izgubili ljudi. Da ne govorim o kampanji neposredno pre nesreće u kojoj su ljudi nezamislivo klevetani, o njima lagano i korišćeni za jednu kampanju koja je neprimerena bilo kakvom pristojnom društvu.

  Istrage koje su radile vojne komisije, disciplinske kazne koje su dobile dvojica generala, tužilaštvo koje je reklo da još uvek radi, svi ti papiri koji su nama dostupni, ostali su bez odgovora na dva ključna pitanja koja su neophodna da bi bilo pravde za žrtve i da nikom više ne bi palo na pamet da se bahati preko procedure, preko subordinacije i preko pravila i propisa koji važe za sve u celom javnom sektoru i za sve u državi.

  Prvo pitanje koje je ostalo bez odgovora – od koga je ministar odbrane dobio informaciju da je potrebno narediti spasilačku misiju? Ko mu je dao informaciju? Na osnovu kojih informacija je doneo takvu odluku? Odgovora na to pitanje nema nigde, nagađanja o odgovoru su neprimerena, a ova Skupština ima pred sobom zahtev da taj odgovor nađe. To je ključno, ko mu je rekao – spremi helikopter i spasavaj.

  Drugo pitanje koje je ostalo bez odgovora je – ko je menjao plan leta helikoptera? Sporadične informacije o korišćenju mobilnih telefona tokom leta i glasine o tome da je let menjan nemaju uporište u onome što su dostupni rezultati istrage vojne komisije.

  Oba ta pitanja bi bila na korist svima i onima koji misle da smrt sedam ljudi treba zataškavati i može se zataškavati i onima koji misle da mogu da ruže pilota Omera Mehića i onima koji misle da je percepcija kampanje iznad svake istine, iznad svakog ljudskog života. Za sve bi bilo korisno da mi danas glasamo da se anketni odbor osnuje i da se takve tragedije više nikada, nikome ne ponove. Hvala vam.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Ko je za?
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 31, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
  Primili ste Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatsko-imunitetska pitanja Narodne skupštine koji je utvrdio da je nastupanjem smrti narodnog poslanika Konstantina Arsenovića nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 8) Zakona o izboru narodnih poslanika, pa predlaže da Narodna skupština u smislu člana 88. stav 3. i 4. istog zakona konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.
  Saglasno članu 88. stav 1. tačka 8) i stav 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatsko-imunitetska pitanja Narodne skupštine konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koji je izabran, narodnom poslaniku Konstantinu Arsenoviću, danom nastupanja smrti. Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.
  Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o dopunama Zakona o radu, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2016. godine.
  Da li želi reč poslanik Božović? (Ne.)
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 25, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
  Da li želi da obrazloži svoj zahtev? (Ne.)
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 17, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 16, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. septembra 2016. godine.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 18, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 25, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 15, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti, bespravnom rušenju objekata u beogradskoj četvrti Savamala i utvrđivanju činjenica o odgovornosti lica koja su izvršila rušenje navedenih objekata.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 21, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik Radoslav Milojičić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave.
  Reč ima narodni poslanik Radoslav Miojičić. Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Radoslav Milojičić

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Hvala.

  Dame i gospodo narodni poslanici, uvažena predsedavajuća, da li je moguće da već godinu dana ne prihvata vladajuća većina ni jednu izmenu i dopunu zakona od DS. Zbog toga što postupate samo kako vam neko naredi, zbog toga imamo ovo što nam se dešava danas na ulici.

  Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 3) Ustava Republike Srbije i DS izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi predlaže baš zato što je život svih građana, bez obzira gde živeli, na prvom mestu.

  Vi ste od 2012. do 2017. godine kao SNS uveli to da su opštine i gradovi u fazi propadanja. Oduzeli ste im pet milijardi dinara jednom, a do sada ste im za pet godina oduzeli 50 milijardi dinara. Zbog toga imate situaciju da u Kraljevu gradonačelnik iz redova SNS otvara semafor, da predsednik opštine Voždovac otvara pešački prelaz, a gradonačelnik Novog Sada otvara parkiralište za bicikle. Zato DS konkretno predlaže da se lokalnim samoupravama vrati pet milijardi dinara, tj. građanima i građankama Republike Srbije, koje im je SNS oduzela.

  Pošto se vi deklarativno više ne zalažete za granice Karlobag, Karlovac, Ogulin, Virovitica, već, kako kažete, zalažete se za evropske vrednosti, nama iz DS trebalo je 25 godina da vas naučimo šta su evropske vrednosti, da je to dobro i za vas i za građane Srbije, da vidimo kako je to u evropskim zemljama.

  Evropska povelja koju je Srbija ratifikovala 2007. godine, protiv koje ste vi tada obučeni u šinjel radikala bili, kaže da svaka opština mora imati političku, administrativnu i finansijsku nezavisnost. Ni jedna lokalna samouprava u Srbiji nema ni finansijsku, ni političku nezavisnost i protiv toga, ako želimo dobro lokalnim samoupravama, ako želimo decentralizaciju Srbije, moramo se svi zajedno boriti.

  U EU polovina budžetskih prihoda ide opštinama i gradovima, dok je u Republici Srbiji situacija znatno lošija. Samo 10,2% ukupnih budžetskih prihoda pripada opštinama, gradovima i AP Vojvodini. Sav ostali prihod ide Vladi Republike Srbije. Od 2012. godine ste oduzeli 50 milijardi dinara opštinama i gradovima i zato predlažem ove izmene i dopune zakona kako ne biste vi delili sinu Tomislava Nikolića ili Rasimu LJajiću ni po babu ni po stričevima, već da sve lokalne samouprave imaju ravnomeran regionalni razvoj. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 28, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Radoslav Milojičić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti.
  Reč ima narodni poslanik Radoslav Miojičić. Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Radoslav Milojičić

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Hvala.

  Dugo nismo radili, pa i sistem ne može da se navikne.

  Dame i gospodo narodni poslanici, ustavni osnov za donošenje Zakona o socijalnoj zaštiti sadržan je u odredbi člana 97. tačka 8) Ustava Republike Srbije. Demokratska stranka predlaže konkretno rešenje. Demokratska stranka predlaže da se svim učenicima čiji roditelji ne rade obezbedi besplatan prevoz od kuće do škole, da im se obezbedi besplatna užina i da im se obezbede besplatni udžbenici. Nažalost, imamo podatak je 50.000 dece koja su obuhvaćena osnovnim i srednjim obrazovanjem u Srbiji svakog dana gladno, jer roditelji ne mogu da im obezbede ni užinu u toku dana.

  Sa druge strane, imamo da kriminalci poput Zvonka Veselinovića zgrću milionske ugovore u saradnji sa Vladom koju predvodi Srpska napredna stranka. To nije dopustivo u Srbiji 2017. godine. To nije Srbija kakvu želi, za kakvu se bori Demokratska stranka.

  Nažalost, imali smo primer dečaka iz Mola, koji je sebi oduzeo život zato što nije mogao da obezbedi sebi prevoz od kuće do škole i napustio je treći razred srednje škole u Bečeju zato što nije mogao da kupi kartu za prevoz od kuće do škole. Nažalost, te stvari se dešavaju dok ministar koji je zadužen za ovaj resor, Aleksandar Vulin, se kupa u najskupljem hotelu u Srbiji, u Beogradu, u Hajatu. To ne smemo dopustiti u 2017. godini.

  U 2015. godini je udeo dece u ukupnoj populaciji Srbije samo 17,3%, što nas svrstava u izuzetno stare zemlje. Zato Demokratska stranka predlaže još jedan konkretan predlog. Demokratska stranka predlaže da se svim mladim bračnim parovima koji ne mogu ostvariti potomstvo obezbedi besplatna vantelesna oplodnja o trošku države.

  Srbija jeste lider u regionu, kako kažete vi naprednjaci, ali Srbija je, nažalost, lider u regionu po riziku od siromaštva. Tu smo prvi i neprikosnoveni u Evropi. Možemo graditi mostove, možemo graditi puteve, ali ne smemo dozvoliti da nam u 2017. godini naša deca budu gladna. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 28, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Radoslav Milojičić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji.
  Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Radoslav Milojičić

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Gospođo predsedavajuća i uvaženi poslanici, posle dugo godina, nažalost, imamo i policiju i vojsku na ulici, i policiju i vojsku na ulici, zato što protestuju jer im je dnevnica 150 dinara. Ustavni osnov za donošenje ovog Zakona o policiji sadržan je u odredbi člana 97. tačka 4) Ustava Republike Srbije i DS predložene izmene i dopune Zakona o policiji predlaže zbog izuzetnog stanja u kojem se nalaze pripadnici MUP.

  Stanje je toliko loše da je SNS pripadnicima MUP prvo smanjila plate, pa je onda SNS pripadnicima MUP smanjila dnevnice. Dnevnica za one koji rizikujući svoj život obezbeđujući nas i našu granicu i našu državu iznosi 150 dinara. Jedan pripadnik policije koji je sinoć morao da se tuče, obezbeđujući život Beograđana i svih stanovnika Srbije na derbiju, može za dnevnicu od 150 dinara da kupi kiflu, i to praznu kiflu i čašu jogurta.

  Dve su ključne tačke izmena i dopuna Zakona o policiji. Prva je da Ministarstvo mora da odredi potrebe sistema u koje će upošljavati mlade, školovane i obrazovane studente koji završe Policijsku akademiju.

  Danas, nažalost, svi ti učenici koji završe Policijsku akademiju nemaju zagarantovan posao u sistemu MUP. Moramo imati kompatibilnost između onog broja koji se prima na Policijsku akademiju i onog broja koji je potreban za rad u MUP, kako bi deca koja završe Policijsku akademiju imala zagarantovan posao.

  Druga tačka je da su odredbom člana 172. tačka 2. zakona o policiji ruši prezumpcija nevinosti, te predlažem njeno brisanje. To znači da protiv bilo kojeg pripadnika MUP bilo koji građanin može da podnese krivičnu prijavu i on automatski biva udaljen sa posla do okončanja postupka.

  Znamo, nažalost, u kakvom stanju su nam sudovi, koliko traju postupci, tako da predlažemo brisanje člana 172. tačka 2. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 27, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Goran Ješić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
  Da li želi da obrazloži? (Ne)
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 19, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Aleksandra Jerkov predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika.
  Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Aleksandra Jerkov

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Zahvaljujem.

  Ne znam, mislim da više od 50 puta sam vas već molila da usvojimo ovaj Predlog zakona. Odnosi se samo na jednu jedinu stvar, da se u Krivični zakonik među krivična dela koja ne zastarevaju uvrsti i krivično delo krađe beba.

  Ja više ne znam kako vas nije sramota da Srbija ulazi u četvrtu godinu od momenta kada je morala da implementira presudu Evropskog suda za ljudska prava, kojom je Srbiji naloženo da reši ovaj problem.

  Četiri godine Srbija kasni sa implementacijom ove presude. Četiri godine roditelji kojima su ukradena deca, koji su doživeli najgoru stvar koja može nekome da se desi u životu, ne mogu da dođu do pravde zbog toga što vi ne želite čak ni ovu malu stvar da uradite, a zakon koji ste predložili, koji je Vlada Republike Srbije predložila, ti roditelji kojima su ukradena deca za taj zakon kažu da ako bude usvojen u ovoj formi u kojoj ga je Vlada predložila, da će to njima onemogućiti da ikada saznaju šta se desilo sa njihovom decom.

  U zakonu koji ste vi predložili, koji je Vlada Republike Srbije predložila, se tim roditeljima, drage koleginice i kolege, nudi da se u zamenu za 10.000 evra odreknu toga da saznaju šta se desilo sa njihovim detetom.

  Ja molim koleginice i kolege koji imaju decu da sami sebi postave pitanje da li bi se oni svog deteta odrekli za 10.000 evra, jer to je ono što Vlada Republike Srbije nudi ovim ljudima kojima su ukradena deca. Kao da nije dosta to što su proživeli kada im se to dešavalo, vi im sada naknadno pljujete u lice, naknadno ih vređate, naknadno ih ponižavate, a verujte mi da niko ko se sa njima nije sastao nema predstavu kroz šta ti ljudi prolaze, kroz kakva poniženja i sada ih dodatno ponižava Narodna skupština, koja treba da radi u njihovom interesu, i sada ih dodatno ponižavate vi, za koje su verovatno neki od njih i glasali, u nadi da ćete ovde sedeti i raditi u njihovu korist. Umesto toga, vi sedite i čekate da predsednica pritisne zvonce, da biste znali kako da se opredelite oko toga da li krivično delo krađe beba može da zastari ili ne može da zastari.

  Zato ja predsednicu molim da pritisne zvonce, jer očigledno je to jedini način da se neki od nas ovde sete da su narodni poslanici.