Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Konvencije o Evropskom šumarskom institutu

Zakon o potvrđivanju Konvencije o Evropskom šumarskom institutu

Tip akta: Zakon

Oblast: Poljoprivreda

Status: Usvojen

Tekst akta: [doc]  [pdf] 

Predlagač: Vlada

Sre
19.04.2017
Sre
19.04.2017
Sre
01.02.2017

Predlog akta

[doc]  [pdf] 

Sre
01.02.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Konvencija o Evropskom šumarskom institutu(EFI) usvojena je je u Joensuu, Finska, a stupila je na snagu 28.8.2003. godine. Državna zajednica Srbija i Crna Gora je 27.11.2003. godine pristupila Konvenciji.

Evropski šumarski institut je međunarodna organizacija. Do 2013. godine 25 evropskih država je ratifikovalo Konvenciju i postale članovi Instituta. Najviši organ odlučivanja Instituta je Savet, a čine ga predstavnici članova i sastaje se na redovnom zasedanju svake 3 godine. Država potpisnica predsedava Savetom u periodu od 3 godine.

EFI ima 115 saradnika i pridruženih članova u 34 zemlje, pet regionalnih kancelarija i 3 projektna centra.

Sedište EFI-a je u Joensuu, u Finskoj, kancelarija za podršku nalazi se u Barseloni, a u Briselu se nalazi kancelarija za vezu.

EFI pruža opšti uvid u šumarstvo, koji je naučno zasnovan na evropskom i regionalnom nivou i podržava kreiranje šumarske politike. EFI sprovodi istraživanja i pruža političku podršku o pitanjima vezanim za šume kroz proces umrežavanja u šumarstvu i promociju širenja informacija o šumama i šumarstvu.

Pospešuje se sprovođenje i promovisanje istraživanja na pan-evropskom i regionalnom nivou, umrežavanje istraživačkih kapaciteta u šumarstvu sa ciljem prevazilaženja fragmentacije evropskog istraživanja šuma.

Obaveze koje Konvencija donosi su finansijske, koje padaju na teret naučno-istraživačkih institucija i nefinansijske, u vidu učešća predstavnika država članica u radu tela Konvencije.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 52
Protiv: 58
52%
58%
0%

Ključne novine

MEĐUNARODNA ISTRAŽIVANJA IZ OBLASTI ŠUMARSTVA

- Članstvo u Evropskom šumarskom institutu

- Pristup najnovijim rezultatima istraživanja u šumarstvu

- Pristup evropskim bazama podataka i tematskim kartama vezanim za šumarstvo

- Finansijske obaveze naučno-istraživačkih institucija

- Državni organi ne plaćaju članarinu

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 50
Protiv: 45
50%
45%
0%

Napomene

Nadležni za sprovođenje: Vlada Republike Srbije, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Poslednji put ažurirano: 31.05.2020, 08:09