Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Predlagač: Vlada

Sre
19.04.2017
Sre
19.04.2017
Pet
18.11.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pet
18.11.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala potpisan je u Varšavi 7.11.2011. godine.

Ugovorne strane su se sporazumele da sarađuju u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala kroz:

- sprečavanje i otkrivanje učinioca;

-potragu za licima osumnjičenim za krivična dela, nestalim licima, predmetima koji proističu iz krivičnog dela ili mogu predstavljati dokaze u sudskom postupku i,

- osiguravanje javnog reda.

Nadležni organi ugovornih strana šalju jedni drugima informacije o izvršenim ili planiranim terorističkim napadima, terorističkim grupama, krivičnim delima ilegalnog prelaženja državne granice, ilegalnim migracijama i trgovini opojnim drogama.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 58
Protiv: 75
58%
75%
0%

Ključne novine

SARADNJA U BORBI PROTIV KRIMINALA I KRIVIČNIH DELA

- Saradnja u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala, sprečavanje i otkrivanje učinioca, potraga za licima osumnjičenim za krivična dela, nestalim licima, predmetima koji proističu iz krivičnog dela ili mogu predstavljati dokaze u sudskom postupku, osiguravanje javnog reda;

- Zajednička potraga za licima osumnjičenim za krivična dela, nestalim licima i potraga za predmetima od značaja za sudske postupke (dokazni materijal) i,

- Razmena informacija o izvršenim ili planiranim terorističkim napadima, terorističkim grupama, krivičnim delima ilegalnog prelaženja državne granice, ilegalnim migracijama, trgovini opojnim drogama.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 70
Protiv: 68
70%
68%
0%

Poslednji put ažurirano: 17.10.2020, 09:47