Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja

Tip akta: Zakon

Oblasti: Ekonomija Finansije

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Predlagač: Vlada

Sre
19.04.2017
Sre
19.04.2017
Pet
30.12.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pet
30.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlaže se potvrđivanje sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, sa ciljem definisanja pravnog osnova i okvira koji bi doveo do povećanja investicija u Republici Srbiji.

Navedenim sporazumom regulisani su modaliteti uspostavljanja statusa najpovlašćenije nacije. Navedeni status zapravo znači da je Katar dobio tretman „najpovlašćenije nacije“ u spoljnotrgovisnkom prometu u odnosu na robe i usluge koje dolaze iz Katara. U praksi to znači da povlastice za robe ili usluge poreklom iz Katara koje Srbija odobri će automatski važiti i za sve ostale slične robe i usluge, bez potrebe ponovnog prolaska kroz administrativnu proceduru dobijanja olakšica.

Sporazum predviđa da ugovorne strane:

- unapređuju i stvaraju povoljne uslove za ulagače druge ugovornice;
- izdaju neophodne dozvole vezano za ulaganja u širem smislu;
- štite ulaganja i ulagače države potpisnice od nerazumnih i diskriminatorskih mera;
- neće preduzimati mere eksproprijacije, nacionalizacije ili bilo koje druge mere koja ima isto dejstvo na ulaganje ulagača druge države potpisnice, osim pod posebnim uslovima, u javnom interesu, po strogoj proceduri, uz pravičnu naknadu po tržišnim cenama u trenutku eksproprijacije, sa pripadajućim kamatama od trenutka eksproprijacije;

- da će pod istim uslovima kao i svojim građanima ili drugim povlašćenijim ulagačima izvršiti restituciju, obeštećenje ili kakav drugi vid reparacija ulagačima države bilo koje strane koji pretrpe gubitak svojih ulaganja na teritoriji druge strane usled nepredviđenih okolnosti poput rata i drugih te vrste;

- da će obezbediti ulagačima druge strane slobodno kretanje robe nastale od ulaganja i slobodan transfer svih sredstava vezanih za ulaganje, uključujući i ne ograničavajući se na kapital, prihode, prihode od prodaje uloga, prihode od kamate, prihode od potpune ili delimične prodaje ili likvidacije ulaganja, zarade fizičkih lica i plaćanja koja proizilaze iz rešavanja sporova;

- da će dozvoliti ulazak i boravak državljanima države druge ugovorne strane i licima koja su imenovana ili zaposlena kod ulagača države druge ugovorne strane da uđu i ostanu na teritoriji te države radi obavljanja poslova vezanih za ulaganje;

Jedna strana može drugoj uskratiti pogodnosti iz predmetnog sporazuma ukoliko je ulaganje u vlasništvu ili kontrolisano od strane ulagača treće države sa kojom strana koja uskraćuje pogodnosti nema diplomatske odnose.

Sporovi između ugovornih strana rešavaće se mirnim putem, pregovorima, a ako se na taj način ne postigne rešenje, ugovorne strane mogu tražiti zadovoljenje pred stalnim arbitražnim sudom u Hagu, Holandija.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 115
Protiv: 107
115%
107%
0%

Ključne novine

NAJBOLJI USLOVI ZA ULAGAČE IZ KATARA I SRBIJE

- Ulagači, bilo pravna ili fizička lica iz Katara dobijaju najpovoljnije uslove koje propisuje domaće zakonodavstvo za poslovanje u pogledu investicija u Republici Srbiji i obratno, Republika Srbija dobija najpovoljnije uslove koje propisuje zakonodavstvo države Katar.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 103
Protiv: 113
103%
113%
0%

Poslednji put ažurirano: 28.11.2021, 09:12