Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 9 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Dosta je bilo

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

...

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije

Poslanička grupa Dveri

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka

...

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka

...

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka