Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Doha Amandmana na Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime

Zakon o potvrđivanju Doha Amandmana na Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Predlagač: Vlada

Sre
19.04.2017
Sre
19.04.2017
Pet
09.12.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pet
09.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime usvojena je na Konferenciji Ujedinjenih nacija o razvoju i životnoj sredini 1992. godine u Rio de Žaneiru. Osnovi cilj Konvencije je stabilizacija atmosferskih koncentracija gasova sa efektom staklene bašte, a način postizanja ovog cilja utvrđen je Kjoto protokolom. Kjoto protokol je određivao obaveze smanjenja emisija gasova do 2012. godine.

Pregovori u okviru Konferencije u Dohi, 2012. godine, rezultirali su usvajanjem paketa od 39 odluka. Usvojena je, između ostalog, odluka 1/CMP.8 o Amandmanu na Kjoto protokol, kojim je potvrđen drugi obavezujući period Kjoto protokola u osmogodišnjem trajanju od 01.01.2013. godine do 31.12.2020. godine.

Doha amandman sadrži i nove obaveze smanjenja emisije gasova. Za Republiku Srbiju nisu uvedene kvantifikovane obaveze smanjenja gasova ni u ovom periodu važenja Kjoto protokola.

Izvršavanjem obaveza iz Doha amandmana ne stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 75
Protiv: 78
75%
78%
0%

Ključne novine

SMANJENJE EMISIJE GASOVA ZA NOVI SEDMOGODIŠNJI PERIOD

-Usvojen je drugi obavezujući period Kjoto protokola u osmogodišnjem trajanju od 01.01.2013. godine do 31.12.2020. godine;

-Doha amandman sadrži i nove obaveze smanjenja emisije gasova i,

-Za Republiku Srbiju nisu uvedene kvantifikovane obaveze smanjenja gasova ni u ovom periodu važenja Kjoto protokola.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 64
Protiv: 82
64%
82%
0%

Poslednji put ažurirano: 11.01.2021, 13:21