Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma o učešću u Srednjoevropskom programu univerzitetske razmene (CEEPUS III)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o učešću u Srednjoevropskom programu univerzitetske razmene (CEEPUS III)

Tip akta: Zakon

Oblast: Obrazovanje

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Predlagač: Vlada

Sre
19.04.2017
Sre
19.04.2017
Sre
30.11.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Sre
30.11.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Sporazum o učešću u srednjoevropskom programu univerzitetske razmene (“CEEPUS III”) potpisan je 25.03.2010. godine u Budvi. Navedeni sporazum omogućava mobilnost studenata, nastavnika i saradnika na univerzitetima zemalja potpisnica sporazuma.

Program CEEPUS se sprovodi u Republici Srbiji od 2005. godine, međutim 1. maja 2011. godine je stupio na snagu CEEPUS III program u kom Republika Srbija učestvuje na osnovu tumačenja Bečke konvencije o ugovornom pravu, a ne po osnovu ratifikacije potpisanog sporazuma. Međutim, učešće u programu bez ratifikacije sporazuma umanjuje mogućnost za učestvovanje u organima CEEPUS-a i stvara administrativne prepreke za sprovođenje saradnje u potpunosti (odsustvo mogućnosti učešća u donošenju odluka).

Program CEEPUS III obuhvata:

-međuuniverzitetsku saradnju i mobilnost u okviru mreža srednjoevropskog programa univerzitetske razmene;

-stipendije za studije zaključno do nivoa doktorata, pod uslovom da je program studija univerziteta zemlje domaćina kompatibilan sa programom univerziteta zemlje porekla studenta;

- programe praktične obuke u privrednim društvima, istraživačkim centrima, državnim institucijama, koje finansira država domaćin;

-osnivanje zajedničkog odbora ministara, sastavljenog od predstavnika svih ugovornih strana, koji odluke donosi konsenzusom, a eventualnom dvotrećinskom većinom prisutnih članova. Zajednički odbor usvaja odluku o ukupnom broju CEEPUS III stipendijskih meseci;

-formiranje nacionalnih CEEPUS kancelarija, koje će imati sledeće aktivnosti: pripremne aktivnosti za dodelu stipendija,obezbeđivanje stipendija i dodelu stipendija;

-osnivanje Centralne CEEPUS kancelarije u Beču, čijeg Generalnog sekretara bira Zajednički odbor na predlog Republike Austrije.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 47
Protiv: 44
47%
44%
0%

Ključne novine

MOBILNOST STUDENATA, NASTAVNIKA I SARADNIKA

Međuuniverzitetska saradnja i mobilnost studenata, nastavnika i saradnika u okviru mreža srednjoevropskog programa univerzitetske razmene.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 35
Protiv: 37
35%
37%
0%

Napomene

Nadležnost za sprovođenje: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Poslednji put ažurirano: 20.02.2020, 08:20