Otvoreni Parlament | Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [doc]  [pdf] 

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 prečišćen tekst), jer bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija.

Predlagač: Vlada

Uto
27.12.2016
Pon
26.12.2016
Uto
15.11.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Uto
15.11.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlogom zakona produžava se rok za upis prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i prava svojine različitih oblika javnih preduzeća. Prema zakonu o javnoj svojini gorespomenuti subjekti imali su rok od 5 godina od trenutka stupanja na snagu zakona za upis nepokretnosti u katastar nepokretnosti, čime bi formalizovali svoj status vlasnika.

Kako je rok za upis prava svojine gorespomenutih subjekata istekao još 06.10.2016. godine, a pritom veliki broj navedenih subjekata nije podneo zahtev za upis prava svojine i time nisu ostvarili pravo na upis svojine, predlagač smatra da je neophodno produženje ovih rokova, te predlogom zakona omogućava subjektima da podnesu naknadni zahtev za upis svojine.

Naknadni zahtev za upis prava svojine može se podneti najkasnije do 31.12.2017. godine. Da bi se izvršio naknadni upis prava svojine predlog zakona predviđa da moraju biti ispunjeni svi zahtevi kao i prilikom redovnog upisa prava svojine.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 73
Protiv: 87
73%
87%
0%

Ključne novine

PRODUŽENJE ROKA ZA UPIS PRAVA SVOJINE

Produženje roka za upis prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno prava svojine javnih preduzeća, s obzirom da je prvobitan rok istekao još 06.10.2016. godine. Naknadni rok za upis prava svojine ističe 31.12.2017. godine.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 62
Protiv: 80
62%
80%
0%

Napomene

Nadležni za sprovođenje: Ministarstvo finansija, Pokrajinski sekretarijat za finansije i jedinice lokalne samouprave.

Poslednji put ažurirano: 15.04.2021, 10:19