Otvoreni Parlament | Zakon o upravljanju aerodromima

Zakon o upravljanju aerodromima

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („ Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), jer se ovim zakonom stvara pravni osnov za definisanje delatnosti upravljanja aerodromima, kao delatnosti od opšteg interesa, u smislu odredaba Zakona o javnoprivatnom partnerstvu i koncesijama, kao predmeta koncesije na aerodromima i istovremeno proglašena delatnost upravljanja aerodromima kao delatnost od opšteg interesa. Takođe, odredbe Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama se u ovom trenutku ne mogu primeniti na aerodrome koji se koriste za javni avio saobraćaj u Republici Srbiji zbog nepostojanja delatnosti od opšteg interesa u oblasti vazdušnog saobraćaja.

Predlagač: Vlada

Uto
20.12.2016
Sre
14.12.2016
Uto
06.12.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Uto
06.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlogom zakona se stvaraju uslovi za davanje aerodroma u koncesiju.
Koncesija predstavlja dozvolu izdatu od strane vlasti koja se daje pravnim ili fizičkim licima, domaćim ili inostranim, za obavljanje određene delatnosti po unapred propisanim uslovima. Cilj koncesije je da se davaoc koncesije (država) kroz koncesiju zapravo obezbedi veći kvalitet i efikasnost korišćenja predmeta koncesije (zemljište ili neke delatnosti, dobra…). Sadašnji pravni okvir nema precizne zakonske odredbe kojima se definiše pojam delatnosti upravljanja aerodromima.

Regulisana su prava i obaveze davaoca koncesije i koncesionara, uslovi za eksproprijaciju, administrativni prenos ili nepotpunu eksproprijaciju zemljišta za potrebe aerodroma. Takođe, utvrđuje se sadržina ugovora o koncesiji za upravljanje aerodromom.

Zakonom je uvedena u pravni sistem Republike Srbije kategorija aerodromskog kompleksa koja obuhvata područje aerodroma i zemljišta potrebnog za razvoj aerodroma. Odredbe predloga zakona primenjuju se na aerodrome koji su u svojini Republike Srbije, a ne odnose se na aerodrome koje koristi ministarstvo odbrane.

Delatnost upravljanja aerodromima definisana je kao delatnost od opšteg interesa, koja obuhvata strategijsko, organizaciono i finansijsko planiranje, transfer tehnologije, planiranje ljudskih resursa, organizacije rada i sprovođenja kontrole.

Delatnost upravljanja aerodromom može da obavlja: javno preduzeće, društvo kapitala u većinskom vlasništvu RS, autonomne pokrajine, lokalne samouprave, privatno društvo kapitala i preduzetnik sa poverenim javnim ovlašćenjem.

Ukoliko dođe do poremećaja u obavljanju delatnosti upravljanja aerodromom, Vlada RS, autonomna pokrajina, lokalna samouprava preduzima: promene unutrašnje organizacije operatora, određivanje drugih predstavnika Vlade RS, autonomne pokrajine, lokalnih samouprava u organima operatera aerodroma.

Utvrđuje se zaštitni pojas oko aerodromskog kompleksa, javni interes za eksproprijaciju, korisnik i trajanje javnog interesa eksproprijacije, podnosilac predloga za eksproprijaciju.

Propisuje se donošenje Nacionalnog programa razvoja aerodroma, koji donosi Vlada RS, a sprovodi privredno društvo “Aerodromi Srbije” d.o.o. Beograd.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 147
Protiv: 167
147%
167%
0%

Ključne novine

DEFINISANJE POJMA UPRAVLJANJE AERODROMOM

- Delatnost upravljanja aerodromima definisana je kao delatnost od opšteg interesa.

-Delatnost upravljanja aerodromom može da obavlja: javno preduzeće, društvo kapitala u većinskom vlasništvu Republike Srbije (RS), autonomne pokrajine, lokalne samouprave, privatno društvo kapitala i preduzetnik sa poverenim javnim ovlašćenjem.

-U slučaju poremećaja u obavljanju delatnosti upravljanja aerodromom, Vlada, autonomna pokrajina, lokalna samouprava preduzima: promene unutrašnje organizacije operatora, određivanje drugih predstavnika Vlade RS, autonomne pokrajine, lokalnih samouprava u organima operatera aerodroma.

- Uvedena je u pravni sistem Republike Srbije kategorija aerodromskog kompleksa koja obuhvata područje aerodroma i zemljišta potrebnog za razvoj aerodroma.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 155
Protiv: 147
155%
147%
0%

KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE AERODROMA

-Stvaraju se uslovi za davanje aerodroma u koncesiju i utvrđuje se sadržina ugovora o koncesiji.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 129
Protiv: 161
129%
161%
0%

USVAJANJE NACIONALNOG PROGRAMA ZA RAZVOJ AERODROMA

-Propisuje se donošenje Nacionalnog programa razvoja aerodroma, koji donosi Vlada Republike Srbije, a sprovodi privredno društvo “Aerodromi Srbije” d.o.o. Beograd.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 154
Protiv: 169
154%
169%
0%

Napomene

Nadležan za sprovođenje/nadzor: Vlada Republike Srbije, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, autonomna pokrajina, jedinice lokalne samouprave i privredno društvo “Aerodromi Srbije” d.o.o. Beograd.
Rok stupanja na snagu: 01.01.2017. godine

Poslednji put ažurirano: 22.09.2023, 10:16