Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Tip akta: Zakon

Oblast: Poljoprivreda

Status: Predložen

Predlagač: Goran Ješić

Uto
06.12.2016

Predlog akta

Uto
06.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Zakon omogućava fizičkim i pravnim licima da ostvare određene podsticaje i iz fondova EU kroz IPARD program (predpristupna EU pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju zemljama kandidatima za EU).

Usmeravaju se podsticaji u oblasti direktnih plaćanja za stočarsku proizvodnju na širi krug korisnika, a u oblasti ruralnog razvoja uspostavlja se nova klasifikacija mera, koje se usklađuju sa EU politikom u oblasti poljoprivrede.

Preciziraju se dužnosti korisnika podsticaja i odredbe o vraćanju novčanih sredstava, plaćanju zatezne kamate i umanjenju narednih isplata prema korisniku podsticaja. Podsticaji u stočarstvu se proširuju i na kvalitetne tovne bikove, krave za uzgoj teladi za tov, kvalitetne priplodne ovnove, jarčeve i nerastove.

Propisuje se drugačiji obračun umanjenja podsticaja u situaciji preplaćivanja i način i period vraćanja preplaćenog iznosa.

Izmenjeni su procenti troškova korisnika podsticaja, koji se naknađuju,a smatraju se isplatom podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Preciznije se uređuje korišćenje podsticaja za organsku biljnu i životinjsku proizvodnju.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 50
Protiv: 53
50%
53%
0%

Ključne novine

OMOGUĆAVANJE VIŠE EU SREDSTAVA ZA POLJOPRIVREDU

- Fizičkim i pravnim licima je omogućeno da ostvare određene podsticaje i iz fondova EU kroz IPARD program;

-Podsticaji u stočarstvu se proširuju i na kvalitetne tovne bikove, krave za uzgoj teladi za tov, kvalitetne priplodne ovnove, jarčeve i nerastove;

-Propisuje se drugačiji obračun umanjenja podsticaja u situaciji preplaćivanja i način i period vraćanja preplaćenog iznosa;

-U oblasti ruralnog razvoja uspostavlja se nova klasifikacija mera, koje se usklađuju sa drugim stubom Zajedničke poljoprivredne politike EU i,

-Preciznije se uređuje korišćenje podsticaja za organsku biljnu i životinjsku proizvodnju.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 42
Protiv: 48
42%
48%
0%

Poslednji put ažurirano: 28.05.2020, 19:29