Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

Tip akta: Zakon

Oblasti: Finansije Ekonomija

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Direktiva 2014/57/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 16.04.2014. godine o krivičnim sankcijama protiv zloupotreba tržišta i Uredba 596/2014 Evropskog parlamenta i Saveta od 16.04.2014. godine o zlouptrebama na tržištu- delimična usklađenost

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Vlada

Uto
27.12.2016
Pon
26.12.2016
Uto
06.12.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Uto
06.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlogom zakona predlaže se usklađivanje sa pravnom regulativom EU, tj. Direktivom 2014/57/EU i Uredbom 596/2014, koje uvode značajne novine u sprečavanju zloupotreba na tržištu kapitala.

Uvode se novi instituti:

-robni derivati-finansijski instrument koji se odnosi na robu, a mora biti finansijski namiren, izuzetno fizički ukoliko se njime trguje na regulisanom tržištu,

-kreditni derivat na osnovu nastanka neispunjavanja obaveza, definiše se kao vrsta kreditnog derivata kojim se pružalac kreditne zaštite obavezuje da će korisniku te zaštite izmiriti gubitak u slučaju neizmirenja obaveza dužnika ili drugog ugovorenog kreditnog događaja, za šta mu korisnik kreditne zaštite plaća odgovarajuću naknadu;

-referentna vrednost-svaka stopa, indeks ili brojka dostupna javnosti ili objavljena, koja se utvrđuje na osnovu vrednosti jedne ili više vrsta osnovne imovine ili cena, stvarne ili procenjene cene, stvarne ili procenjene kamatne stope ili druge vrednosti ili ankete na osnovu kojih se utvrđuje iznos koji je potrebno platiti za neki finansijski instrument;

-spot ugovor za robu-ugovor za isporuku robe kojom se trguje na spot tržištu, a koja se isporučuje odmah nakon namirenja u novcu; i ugovor o isopruci robom koji nije finansijski instrument, uključujući terminski ugovor koji se namiruje fizički;

-spot tržište-tržište robe na kome se roba prodaje za novac i odmah isporučuje nakon što je ugovor namiren i druga tržišta, na kojima se ne trguje finansijskim instrumentima;

-stabilizacija-kupovina ili ponuda za kupovinu hartija od vrednosti ili transakcija povezanim instrumentima koju sprovodi kreditna institucija ili investiciono društvo u slučaju pritiska na prodaju hartija od vrednosti,
-program otkupa-trgovanje sopstvenim akcijama javnog akcionarskog društva, u slučaju kada se sticanje vrši na regulisanom tržištu, a ne putem ponude svim akcionarima;

Uređuje se slučaj insajderskog trgovanja. Određuje se da je insajderska informacija vrsta informacije o tačno određenim činjenicama kojima se ukazuje na niz okolnosti koje postoje ili je razumno očekivati da će postojati, a dovoljno su specifične da omoguće zaključivanje o mogućem uticaju na cene finansijskih instrumenata.
Propisuje se sadržina obaveštenja, koje lice koje obavlja dužnosti rukovodioca, dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti.

Određen je period zabrane trgovanja za lice koje obavlja dužnosti rukovodioca u periodu od 30 dana pre objave godišnjeg, polugodišnjeg ili kvartalnog finansijskog izveštaja, koji se objavljuje po osnovu ovog zakona. Izuzetak od ove zabrane je u slučaju postojanja vanrednih okolnosti koje zahtevaju hitnu prodaju akcija ili ako je takav značaj predmetnog trgovanja.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 133
Protiv: 155
133%
155%
0%

Ključne novine

OBAVEZA USVAJANJA PRAVILNIKA O STICANJU/OTUĐENJU AKCIJA

- Komisija za hartije od vrednosti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona ima obavezu da donese Pravilnik kojim se propisuje prijavljivanje podataka o sticaju, odnosno otuđenju akcija kao i o vrednosti obavljenih sticanja, odnosno otuđenja za koje nije obavezno prijavljivanje i Pravilnik o nadzoru koji sprovodi Komisija.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 147
Protiv: 130
147%
130%
0%

ZABRANA TRGOVANJA AKCIJAMA ZA LICA KOJE SU RUKOVODIOCI PREDUZEĆA

- Određen je period zabrane trgovanja za lice koje obavlja dužnosti rukovodioca u periodu od 30 dana pre objavljivanja godišnjeg, polugodišnjeg ili kvartalnog finansijskog izveštaja.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 143
Protiv: 134
143%
134%
0%

OBAVEZA KOMISIJE DA OBAVEŠTAVA JAVNOST O ZLOUPOTREBAMA

- Obaveza Komisije za hartije od vrednosti o informisanju javnosti o zloupotrebama na tržištu, putem svoje internet stranice, u vidu objave koja će biti dostupna javnosti 5 godina;

- Povećava se minimalna kazna zatvora sa jedne na tri godine za manipulacije na tržištu, a uvodi se i kažnjavanje za pokušaj manipulacije;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 129
Protiv: 117
129%
117%
0%

OMOGUĆAVANJE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI DA VRŠI NADZOR POSEBNIM MERAMA

- Sudski nalog kojim se Komisiji za hartije od vrednosti obezbeđuje dostavljanje zapisa telefonskih poziva, razmene podataka koje poseduju lica nad kojima Komisija vrši nadzor;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 116
Protiv: 126
116%
126%
0%

UVOĐENJE NOVIH POJMOVA I INSTITUTA U ZAKON

-Uvode se novi instituti: robni i kreditni derivati, referentna vrednost, roba i spot ugovor za robu, mesto trgovanja, spot tržište, stabilizacija, program otkupa i insajdersko trgovanje

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 120
Protiv: 159
120%
159%
0%

Napomene

Nadležni za sprovođenje: Komisija za hartije od vrednosti.

Poslednji put ažurirano: 12.11.2022, 06:10