Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona

Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Ovim zakonom vrši se usklađivanje Carinskog zakona sa drugim propisima koji su od uticaja na postupanje carinskih organa, kao što su Zakon o prekršajima, Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i drugi. Kako ne bi došlo do kolizije propisa koji su od značaja za postupanje carinskih organa, to je potrebno usvojiti izmene Carinskog zakona u najkraćem mogućem roku. Takođe, u kontekstu evrointegracija i obaveza koje je Republika Srbija preuzela u vezi sa tim, a imajući u vidu činjenicu da se predloženim izmenama Carinskog zakona vrši dalje usklađivanje sa carinskim propisima Evropske Unije, to je neophodno predložene izmene usvojiti u što kraćem roku.

Predlagač: Vlada

Uto
27.12.2016
Pon
26.12.2016
Uto
06.12.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Uto
06.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Ovim zakonom se vrši usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Promenjena je nadležnost organa koji postupa u drugom stepenu, tj. umesto Komisije za žalbe Uprave carina, sada je nadležno Ministarstvo finansija. U okviru teksta usvojenog zakona izostavljena je zakonska odredba koja je obavezala Ministarstvo finansija da od Komisije za žalbu Uprave carina preuzme zaposlene, prava i obaveze, predmete i arhivu.

Takođe, izmenjen je način upravljanja privremeno zadržanom robom, koja je predmet carinskog prekršaja, odnosno usklađen je sa Zakonom o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela.

Ukida se besplatno ustupanje državnim organima i ukidaju se carinske povlastice na uvoz nove opreme (uvoz bez uvoznih dažbina).

Određena je obrada ličnih podataka osoba sa invaliditetom, a za ostale subjekte se upućuje na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Određeno je usklađivanje sa zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Uređuje se sprovođenje naknadne kontrole deklaracije od strane carinskog organa.Postupak sa robom u slobodnim zonama i slobodnim skladištima usklađen je sa regulativom EU.

Ukidaju se povlastice za fizička lica pri uvozu pošiljkama lekova za ličnu upotrebu.

Precizirane su odredbe o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina za uvoz robe potrebne osobama sa invaliditetom. Ukinuta su oslobođenja vezana za uvoz automobila i drugih motornih vozila.

Ukinuta je povlastica oslobađanja plaćanja uvoznih dažbina za novu opremu koja se ne proizvodi u zemlji, koja se uvozi za novu ili proširenje proizvodnje, modernizaciju proizvodnje, uvođenje nove tehnologije.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 118
Protiv: 115
118%
115%
0%

Ključne novine

MINISTARSTVO FINANSIJA NADLEŽNO ZA ŽALBE POVODOM PRIMENE ODREDBI ZAKONA

- Promenjena je nadležnost organa koji postupa u drugom stepenu, tj. umesto Komisije za žalbe Uprave carina, sada je nadležno Ministarstvo finansija;

- Komisija za žalbe uprave carina prestaje sa radom.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 95
Protiv: 97
95%
97%
0%

UKINUTE CARINSKE POVLASTICE PRI UVOZU ODREĐENIH PROIZVODA

-Ukidaju se povlastice za fizička lica pri uvozu pošiljki lekova za ličnu upotrebu;

-Ukinuta su oslobođenja vezana za uvoz automobila i drugih motornih vozila za osobe sa invaliditetom;

- Ukida se besplatno ustupanje državnim organima i ukidaju se carinske povlastice na uvoz nove opreme (uvoz bez uvoznih dažbina) i,

-Ukinuta je povlastica oslobođenja plaćanja uvoznih dažbina za novu opremu koja se ne proizvodi u zemlji, koja se uvozi za novu ili proširenje proizvodnje, modernizaciju proizvodnje, uvođenje nove tehnologije.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 128
Protiv: 108
128%
108%
0%

DUPLIRANE KAZNE ZA CARINSKE PREKRŠAJE

- Povećani su iznosi kazni, za pravna lica sa dosadašnjih 100.000 dinara na 200.000 dinara, za fizička lica sa 10.000 na 20.000 dinara;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 100
Protiv: 117
100%
117%
0%

PROMENA NAČINA UPRAVLJANJA ZADRŽANOM ROBOM

- Izmenjen je način upravljanja privremeno zadržanom robom, koja je predmet carinskog prekršaja, odnosno usklađen je sa Zakonom o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 88
Protiv: 110
88%
110%
0%

Napomene

Nadležni za sprovođenje: Ministarstvo finansija.

Poslednji put ažurirano: 28.11.2021, 15:12