Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana

Tip akta: Zakon

Oblasti: Finansije Ekonomija

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [doc]  [pdf] 

Odluka Evropskog suda za ljudska prava od 16.07.2014. godine

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), s obzirom na to da je neophodno u što kraćem roku preduzeti mere kako bi se izvršile obaveze Republike Srbije nakon odluke Suda.

Predlagač: Vlada

Uto
27.12.2016
Pon
26.12.2016
Uto
13.12.2016

Predlog akta

[doc]  [pdf] 

Uto
13.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Ustavni sud je Odlukom objavljenom 26.11.2013. godine utvrdio da Uredba o bližim uslovima i načinu isplate devizne štednje građana položene kod Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.

Odluka Evropskog suda za ljudska prava od 16.07.2014. godine između ostalog određuje i da Republika Srbija mora u roku od godinu dana preduzeti zakonodavne izmene kako bi podnosilac predstavke kao i svi drugi u istoj situaciji mogli da povrate svoju devizne štednju.

Zakonom se menja iznos javnog duga i u okviru njega iznosi stanja devizne štednje građana i iznosi kamata. Regulisanje obaveza po osnovu neisplaćene devizne štednje državljanima bivših republika SFRJ, koji su položili deviznu štednju u skladu sa ovim zakonom, urediti posebnim zakonom, a ne sporazumima s državama sukcesorima SFRJ.

Vlada Republike Srbije određuje banku koja će servisirati deviznu štednju.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 104
Protiv: 114
104%
114%
0%

Ključne novine

SMANJENJE JAVNOG DUGA

- Smanjuje se iznos Javnog duga po osnovu ovog zakona sa 4.2 na 4,0 milijarde evra

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 100
Protiv: 110
100%
110%
0%

MESTO ISPLATE DEVIZNE ŠTEDNJE ZAVISI OD SEDIŠTA BANKE U KOME JE ŠTEDNJA POLOŽENA

- Sredstva za isplatu devizne štednje obezbeđuju Republika Srbija i Republika Crna Gora prema sedištu banaka kod kojih je štednja položena;

- Državljani bivših republika SFRJ, koje nisu bile u sastavu SRJ, svoja potraživanja po osnovu devizne štednje građana ostvaruju u skladu sa posebnim zakonom, a ne ovim, kao do sada.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 101
Protiv: 85
101%
85%
0%

Napomene

Nadležni za sprovođenje: Ministarstvo finansija;

Datum stupanja na snagu: 30.12.2016.

Poslednji put ažurirano: 26.11.2021, 04:17