Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Tip akta: Zakon

Oblasti: Finansije Ekonomija

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) proizlaze iz činjenice da je povlačenje sredstava po Sporazumu o zajmu, uslovljeno stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu.

Predlagač: Vlada

Čet
22.12.2016
Čet
22.12.2016
Uto
13.12.2016

Predlog akta

[doc]  [pdf] 

Uto
13.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Vlada Republike Srbije je 2014. godine usvojila program fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi, sa naglaskom na reformu državnih preduzeća u periodu 2015-2017. godine.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu u članu 3. predviđeno je zaduženje do 100 miliona evra kod Svetske banke za drugi zajam za razvoj i restrukturiranje preduzeća.

Zaduženje koje je prihvaćeno ovim sporazumom iznosi 89.800.000 evra i povlači se u jednoj tranši.

Period otplate i period počeka je 14.5 godina, a kamata se računa po referentnoj stopi za valutu zajma uvećano za Varijabilnu maržu, koja trenutno iznosi 0,71%.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 127
Protiv: 160
127%
160%
0%

Ključne novine

ZAJAM OD 89,8 MILIONA EVRA SA ROKOM OTPLATE DO 2031. GODINE

- Zaduženje Republike Srbije iznosi 89.800.000 evra za razvoj i restruktuiranje državnih preduzeća;

- Glavnica zajma se isplaćuje u celosti do 15.10.2031. godine.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 123
Protiv: 139
123%
139%
0%

Napomene


Zaduženi za sprovođenje: Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

Stupanje na snagu: Zakon stupa na snagu 04.01.2017. godine. Sam sporazum može stupiti na snagu najkasnije 14.05.2017. godine;

Poslednji put ažurirano: 23.12.2022, 09:43