Otvoreni Parlament | Predlog zakona o finansiranju Autonomne Pokrajine Vojvodine

Predlog zakona o finansiranju Autonomne Pokrajine Vojvodine

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Aleksandra Jerkov

Uto
13.12.2016

Predlog akta

[pdf] 

Uto
13.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Utvrđuje se minimalan obim budžeta AP Vojvodine, osnovica za njegovo izračunavanje i deo koji se koristi za finansiranje kapitalnih rashoda. Određuje se obaveza Republike Srbije da za svako prenošenje ili poveravanje novih poslova AP Vojvodini obezbedi transferna sredstva ili nove izvore prihoda.

Budžet bi se sastojao iz 3 dela: prihodi, transferi iz budžeta RS i primanja. Svi javni prihodi naplaćeni na teritoriji AP Vojvodina su prihodi budžeta AP Vojvodina, osim onih koji su izuzeti ovim zakonom. Javne prihode čine poreski prihodi i naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa, koji ne pripadaju budžetima opština i gradova.

Osniva se Poreska uprava AP Vojvodina i poveravaju joj se poslovi utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda na teritoriji AP Vojvodine od 01.07.2017. godine. Poreska uprava AP Vojvodina preuzima zaposlene, prostorije, opremu, sredstva za rad, poresku evidenciju, softver i arhivu Poreske uprave RS.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 44
Protiv: 51
44%
51%
0%

Ključne novine

MINIMALNA SREDSTVA ZA AP VOJVODINU

- Utvrđuje se minimalan obim budžeta AP Vojvodina i,

- Određuje se obaveza Republike Srbije da za svako prenošenje ili poveravanje novih poslova AP Vojvodini obezbedi transferna sredstva ili nove izvore prihoda.


Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 46
Protiv: 51
46%
51%
0%

OSNIVA SE PORESKA UPRAVA AP VOJVODINE

- Osniva se Poreska uprava AP Vojvodina i poveravaju joj se poslovi utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda na teritoriji AP Vojvodine od 01.07.2017. godine.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 36
Protiv: 40
36%
40%
0%

Poslednji put ažurirano: 26.03.2020, 11:45