Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import ba

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import ba

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) proizlaze iz činjenice da je povlačenje sredstava za finansiranje Projekta izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin - Obrenovac), uslovljeno stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu.

Predlagač: Vlada

Čet
22.12.2016
Čet
22.12.2016
Uto
13.12.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Uto
13.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu odobreno je zaduživanje Republike Srbije kod kineske Export-Import banke u iznosu od 250 miliona dolara za potrebe sprovođenja projekta izgradnje dela autoputa E-763.

Projekat izgradnje dela autoputa E-763 obuhvata usluge , izvođenje radova, isporuku opreme i materijala i sve druge radove, izradu projekata i elaborata potrebnih za dobijanje građevinske i upotrebne dozvole.

Komercijalni ugovor o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji ove deonice je potpisan 18.06.2016. godine između Vlade Republike Srbije, kao finansijera, Javnog preduzeća “Putevi Srbije”, kao Investitora i “China Communications Construction Company”Ltd, kao izvođača, sa ugovorenom cenom od 233.669.280 dolara i rokom za izvođenje radova od 36 meseci.
Finansiranje celog projekta se obezbeđuje 85% iz ovog zajma , a 15% iz budžeta Republike Srbije.

Ugovorom o zajmu je predviđen iznos kredita u iznosu od 198.618.888 dolara, period dopseća kredita u trajanju od 20 godina, poček od 5 godina, period otplate glavnice 15 godina i fiksna kamatna stopa od 2.5% godišnje.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 132
Protiv: 114
132%
114%
0%

Ključne novine

FINANSIRANJE 85% TROŠKOVA IZGRADNJE DELA AUTOPUTA E-763

- Ugovorom o zajmu je predviđen iznos kredita u iznosu od 198.618.888 dolara, period dopseća kredita u trajanju od 20 godina, poček od 5 godina, period otplate glavnice 15 godina, fiksna kamatna stopa od 2.5% godišnje;

- Kredit se koristi za finansiranje 85% vrednosti projekta izgradnje dela autoputa E-763 (Deonica Surčin-Obrenovac);

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 121
Protiv: 126
121%
126%
0%

Poslednji put ažurirano: 25.05.2022, 09:31