Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmeni Zakona o radu

Predlog zakona o izmeni Zakona o radu

Pet
16.12.2016

Predlog akta

[pdf] 

Pet
16.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlaže se proširenje kruga slučajeva kada poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Proširenje se odnosi na slučaj kada zaposleni odsustvuje sa rada zbog privremene sprečenosti za rad duže od 30 dana.

Rešenje o otkazu Ugovora o radu je ništavo ako je na dan donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti privremene sprečenosti za rad ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca o postojanju ovih okolnosti i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu lekara ili drugog nadležnog organa.

Dakle, u praksi to znači da se nekome ko je bolestan ili sprečen da radi ne može dati otkaz dok ta sprečenost traje.
38%
27%
0%

Ključne novine

PROMENA


-Proširen je krug slučajeva kada poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu na slučaj kada zaposleni odsustvuje sa rada zbog privremene sprečenosti za rad duže od 30 dana.
26%
38%
0%

Poslednji put ažurirano: 03.10.2019, 10:30