Otvoreni Parlament | Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija “HIP-Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Repu

Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija “HIP-Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Repu

Tip akta: Zakon

Oblasti: Finansije Ekonomija

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [doc]  [pdf] 

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Vlada

Uto
27.12.2016
Pon
26.12.2016
Pon
19.12.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pon
19.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Većinski vlasnik preduzeća “HIP-PETROHEMIJA” Pančevo je Republika Srbija. Predmet ovog zakona je izmirenje dugovanja preduzeća “HIP-PETROHEMIJA” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d, preuzimanjem duga od strane Republike Srbije i pretvaranjem istog u javni dug.

Republika Srbija je preuzela dug u iznosu od 105 miliona evra. Sredstva za izmirenje duga obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije. Obaveze, isplate javnog duga, će se isplaćivati u više šestomesečnih rata počev od 31.12.2016. godine završno sa 15.06.2019. godine.

Potraživanje koje “Naftna industrija Srbije” a.d. ima prema Republici Srbiji mogu se ustupiti drugom licu.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 93
Protiv: 110
93%
110%
0%

Ključne novine

IZMIRENJE DUGA PETROHEMIJE PREMA NAFTNOJ INDUSTRIJI SRBIJE DO 2019. GODINE

- Rast javnog duga Republike Srbije za 105 miliona evra zbog preuzimanja duga Petrohemije.

- Predviđena je isplata duga koje ima preduzeće “HIP-PETROHEMIJA” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d. do 15.06.2019. godine

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 86
Protiv: 108
86%
108%
0%

Napomene

Nadležni za sprovođenje: Ministarstvo finansija- Uprava za javni dug.

Poslednji put ažurirano: 17.10.2021, 22:35