Otvoreni Parlament | Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija “HIP-Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Repu

Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija “HIP-Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Repu

Tip akta: Zakon

Oblasti: Finansije Ekonomija

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [doc]  [pdf] 

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Vlada

Uto
27.12.2016
Pon
26.12.2016
Pon
19.12.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pon
19.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Većinski vlasnik preduzeća “HIP-PETROHEMIJA” Pančevo je Republika Srbija. Predmet ovog zakona je izmirenje dugovanja preduzeća “HIP-PETROHEMIJA” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d, preuzimanjem duga od strane Republike Srbije i pretvaranjem istog u javni dug.

Republika Srbija je preuzela dug u iznosu od 105 miliona evra. Sredstva za izmirenje duga obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije. Obaveze, isplate javnog duga, će se isplaćivati u više šestomesečnih rata počev od 31.12.2016. godine završno sa 15.06.2019. godine.

Potraživanje koje “Naftna industrija Srbije” a.d. ima prema Republici Srbiji mogu se ustupiti drugom licu.
25%
28%
0%

Ključne novine

IZMIRENJE DUGA PETROHEMIJE PREMA NAFTNOJ INDUSTRIJI SRBIJE DO 2019. GODINE

- Rast javnog duga Republike Srbije za 105 miliona evra zbog preuzimanja duga Petrohemije.

- Predviđena je isplata duga koje ima preduzeće “HIP-PETROHEMIJA” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d. do 15.06.2019. godine
29%
35%
0%

Napomene

Nadležni za sprovođenje: Ministarstvo finansija- Uprava za javni dug.

Poslednji put ažurirano: 27.10.2019, 13:26