Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), budući da bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. Donošenje po hitnom postupku neophodno je zbog efikasnog sprovođenja osnovnih elemenata strukturnih reformi javnog sektora i uspostavljanja dugoročne održivosti javnih finansija i stvaranja preduslova za održiv rast, utvrđivanjem primerenog vremenskog okvira u kome će se doneti posebni sektorski zakoni o platama koji će biti usklađeni sa ovim sistemskim zakonom.

Predlagač: Vlada

Uto
27.12.2016
Pon
26.12.2016
Pon
19.12.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pon
19.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je potreba da se redefinišu rokovi donošenja sektorskih zakona kojima se uređuju plate i druga primanja zaposlenih u javnom sektoru, a koji su tebali biti donešeni na osnovu zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Prema postojećem zakonu predviđeno je da se do 01.01.2017. godine donesu zakoni kojima se uređuje radnopravni status, plate i druga primanja zaposlenih u javnim službama, državnim organima i organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave i javnim agencijama i drugim organima čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Utvrđuje se da se do 01.01.2018. donesu zakoni koji uređuju status, plate i druga primanja zaposlenih u javnom sektoru, a da se Zakon o platama i drugim primanjima zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave i organima koje su osnovale jedinice donese do 01.07.2017. godine.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 141
Protiv: 158
141%
158%
0%

Ključne novine

PRODUŽENJE ROKOVA ZA DONOŠENJE NOVIH ZAKONA O ZARADAMA U JAVNOM SEKTORU

-Utvrđuje se da se do 01.01.2018. godine donesu zakoni koji uređuju status, plate i druga primanja zaposlenih u javnom sektoru, a da se Zakon o platama i drugim primanjima zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave i organima koje su jedinice osnovale donese do 01.07.2017. godine.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 124
Protiv: 174
124%
174%
0%

Napomene

Nadležan za sprovođenje: Vlada Srbije

Poslednji put ažurirano: 12.08.2022, 03:40