Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Predlagač: Vlada

Čet
11.05.2017
Čet
11.05.2017
Pet
17.02.2017

Predlog akta

[doc]  [pdf] 

Pet
17.02.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Sporazum o zajmu (prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj potpisan je 20.1.2017. godine u Beogradu.

Zakonom o budžetu RS za 2016. godinu u članu 3. bilo je predviđeno zaduživanje kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj- Programski zajam za razvoj javnih finansija DPL-1 do 200.000.000 USD.

Zakonom o budžetu RS za 2017. godinu u članu 3. predviđeno je zaduživanje kod međunarodne banke za obnovu i razvoj- Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća do 182.600.000 evra.

Predloženi Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća Međunarodne banke za obnovu i razvoj je prvi zajam od dve planirane programske kreditne linije kojima će se pružiti podrška Vladi RS u sprovođenju plana dugoročne finansijske konsolidacije i transformacije državnih i javnih preduzeća u oblasti energetike i saobraćaja.

Razvojni ciljevi koji se žele postići su:

- Upravljanje javnim rashodima kroz: unapređenje kontrole i evidentiranja obaveza i docnji na strani rashoda, kroz sprovođenje i izmene Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama(Sl. glasnik RS br. 119/12 i 68/15); unapređenje upravljanja zapošljavanjem u javnom sektoru i fondom zarada, kroz primenu Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru; racionalizaciju strukture zarada zaposlenih u javnom sektoru;

- Unapređenje finansijske održivosti javnih preduzeća u energetici kroz: podršku merama finansijske konsolidacije Javnog preduzeća “Elektroprivreda Srbije” i Javnog preduzeća “Srbijagas”;

- Unapređenje efikasnosti javnih i državnih transportnih preduzeća kroz: smanjenje fiskalnog opterećenja društava: “ Železnice Srbije” a.d., “ Srbija Kargo” a.d. i “Srbija Voz” a.d. ; optimizaciju broja zaposlenih svih železničkih društava; pružanje podrške unapređenju efikasnosti u sektoru puteva.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 173
Protiv: 149
173%
149%
0%

Ključne novine

ZAJAM OD 182, 6 MILIONA EVRA ZA TRANSFORMACIJU JAVNIH PREDUZEĆA

- Zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća, kojima će se pružiti podrška Vladi RS u sprovođenju plana dugoročne finansijske konsolidacije i transformacije državnih i javnih preduzeća u oblasti energetike i saobraćaja.
- Zaduženje u iznosu od 182.600.000 evra, sa periodom počeka 19,5 godina
- Otplatu glavnice jednokratno 2036. godine
- Plaćanje kamate 2 puta godišnje.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 142
Protiv: 165
142%
165%
0%

Napomene

Nadležni za sprovođenje: Ministarstvo finansija.

Poslednji put ažurirano: 02.06.2023, 06:52