Otvoreni Parlament | Predlog zakona o dopuni Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama

Predlog zakona o dopuni Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama

Čet
22.06.2017

Predlog akta

[pdf] 

Čet
22.06.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač zakona predlaže proširenje primene psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (PKS) u svrhu lečenja. Naime, predlaže se da PKS u zdravstvenoj zaštiti mogu primeniti i za lečenje hroničnog bola kod odraslih, za lečenje mučnine i povraćanja izazvanih hemoterapijom kao i za tretiranje spazma kod multipla skleroze.

PKS predstavljaju opojne droge (narkotici), psihotropne supstance, proizvodi biološkog porekla koji imaju psihoaktivno dejstvo i druge supstance koje se nalaze na spisku PKS.

Osim toga, predlogom se predlaže i dopuna Zakona kojom se precizira da upotreba do 500 g kanabisovog ulja pribavljenog uz odobrenje lekara u medicinske svrhe, nije krivično delo. U skladu sa Predlogom, krivičnoj odgovornosti neće biti izloženi ni lekari koji daju pacijentu odobrenje da koristi kanabisovo ulje u svrhu lečenja, kao ni lica koja pacijentu prodaju kanabisovo ulje pod uslovom da imaju zakonsko ovlašćenje za trgovinu istim.

Predlagač predlaže da se propiše obaveza ministra zdravlja da, u roku od mesec dana od dana usvajanja Zakona, propiše način i uslove za primenu PKS u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi. Ukoliko ministar propusti da ispuni ovu obavezu predviđena je novčana kazna u iznosu od 150.000 dinara koje bi ministar sa sopstvenog računa uplatio u budžet.

Predlagač smatra da bi ove dopune Zakona olakšale svakodnevni život i obezbedile pravičniji tretman obolelima od teških bolesti koji trpe velike bolove.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 64
Protiv: 91
64%
91%
0%

Ključne novine

OMOGUĆAVANJE PRIMENE PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI U VEĆEM BROJU SLUČAJEVA

- Dozvoljena primena pshihoaktivnih kontrolisanih supstanci u širem krugu slučajeva
- Dozvoljena upotreba, pribavljanje i prodaja do 500 g kanabisovog ulja u svrhe lečenja, bez rizika od krivične sankcije
- Novčana kazna za ministra koji propusti da propiše način i uslove za primenu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u svrhu lečenja.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 78
Protiv: 84
78%
84%
0%

Poslednji put ažurirano: 28.07.2021, 16:38