Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika

Tip akta: Zakon

Oblast: Izbori

Status: Povučen

Predlagač: Dušan Pavlović

Pet
28.07.2017

Predlog akta

[pdf] 

Pet
28.07.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač zakona predlaže izmenu načina utvrđivanja redosleda izbornih lista na zbirnoj izbornoj listi. Naime, prema predlogu zakona redosled listi bi se utvrđivao žrebom a ne po redosledu njihovog proglašavanja. Takođe, predlaže se da prebivalište kandidata ne bude među podacima koji su sadržani na zbirnoj izbornoj listi.

Predlogom zakona predviđene su novine u postupku sprovođenja izbora u inostranstvu. Naime, predlaže se da se postojeća odredba Zakona kojom je određeno da se biračko mesto određuje za glasanje najviše 2.500, a najmanje 100 birača ne primenjuje na biračka mesta u inostranstvu. U skladu sa tim, diplomatska i konzularna predstavništva Srbije organizovala bi izbore i u slučaju da se za glasanje prijavi manje od 100 birača, dok bi se u slučaju prijavljenih više od 2500 birača izbori mogli sprovoditi i tokom više dana. Takođe, predloženo je i da birači koji imaju prebivalište u inostranstvu, a koji su upisani u birački spisak, mogu glasati na bilo kom biračkom mestu u Srbiji i inostranstvu pod uslovom da su blagovremeno podneli prijavu za glasanje na konkretnom biračkom mestu.

Predlagač zakona predlaže dopune kojima bi se ustanovilo pravilo da na svim biračkim mestima, uključujući i ona u inostranstvu, moraju biti postavljene kamere koje bi od otvaranja biračkog mesta do prebrojavanja glasova snimale isključivo glasačke kutije. Predlogom je predviđeno i to da direktan prenos glasanja i prebrojavanja glasova tokom čitavog izbornog dana mora biti dostupan na sajtu RIK-a, te da snimci moraju ostati dostupni i tokom naredna 24 sata. Predlogom zakona je uvedena i nova obaveza za RIK koja se odnosi na objavljivanja svih Zapisnika o radu sa biračkih mesta na internet prezentaciji RIK-a.

Predlogom zakona su predviđene i novine kojima se uspostavlja tzv. “stepenasti cenzus” za koalicione liste. Ovakav vid cenzusa bi se prema predlagaču zakona primenjivao na sledeći način:

- dve stranke/grupe građana - najmanje 7% od ukupnog broja glasova,
- tri stranke/grupe građana - najmanje 10% od ukupnog broja glasova,
- četiri stranke/grupe građana - najmanje 15% od ukupnog broja glasova, dok se za svaku dodatnu organizaciju izborni prag uvećava za još 8%.

Predlagač smatra da bi navedene izmene i dopune Zakona doprinele transparentnosti izbornog procesa, te da bi omogućile da u njemu učestvuju veći broj građana. Osim toga, uvođenje višeg cenzusa za koalicione izborne liste doprinelo bi tome da se u Skupštini nađu samo politički subjekti koji imaju relevantnu izbornu snagu.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 123
Protiv: 154
123%
154%
0%

Ključne novine

ŽREBANJE IZBORNIH LISTA NAKON NJIHOVOG PROGLAŠENJA

- Utvrđivanje redosleda izbornih lista na zbirnoj izbornoj listi žrebom umesto po redosledu njihovog proglašavanja

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 162
Protiv: 139
162%
139%
0%

UVOĐENJE STEPENASTOG CENZUSA ZA KOALICIJE

- Uvođenje višeg cenzusa za koalicione izborne liste

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 151
Protiv: 128
151%
128%
0%

LAKŠE GLASANJE ZA DRŽAVLJANE SRBIJE U INOSTRANSTVU

- Obaveza da diplomatska i konzularna predstavništva Srbije organizuju glasanje i u slučaju da se za glasanje prijavi manje od 100 birača, a ukoliko se priijavi više od 2500 birača izbori se mogu sprovoditi i tokom više dana

- Mogućnost glasanja na bilo kom biračkom mestu u Srbiji i inostranstvu za birače koji imaju prebivalište u inostranstvu i koji blagovremeno podnesu prijavu za glasanje na konkretnom biračkom mestu

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 108
Protiv: 120
108%
120%
0%

Poslednji put ažurirano: 09.06.2023, 15:15