Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Tip akta: Zakon

Oblasti: Finansije Omladina

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Predlagač: Vlada

Uto
24.10.2017
Uto
24.10.2017
Uto
29.08.2017

Predlog akta

[pdf] 

Uto
29.08.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Sporazum o zajmu (Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj potpisan je 12.05.2017. godine u Beogradu.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu predviđeno je zaduživanje do 50.000.000 USD kod Svetske banke radi unapređenja pristupa kvalitetnim uslugama predškolskog vaspitanja i obrazovanja (PVO), a naročito za decu iz socijalno ugroženih sredina. Zaduženje predviđeno budžetom se odnosi na predmetni Projekat u iznosu od 47.000.000 EUR.

Ugovoreni su sledeći uslovi zajma:
- jednokratna isplata banci pristupne naknade u visini od 0,25% na iznos zajma (117.500 evra);
- naknada od 0,25% na godišnjem nivou na nepovučena sredstva zajma;
- Srbija plaća kamatu polugodišnje (1. juna i 1. decembra svake godine), za svaki kamatni period po referentnoj kamatnoj stopi za evro ;
- krajnji rok raspoloživosti sredstava zajma je 30. decembar 2022. godine;
- rok otplate zajma je 21 godina, uključujući period počeka do 5 godina. Planirano je da Srbija vrati zajam u 32 jednake polugodišnje rate, svakog 01. juna i 01. decembra, počevši od 01. juna 2022. godine.

U okviru Projekta obezbediće se:

- Povećanje ponude slobodnih mesta u predškolskim ustanovama, kroz izgradnju novih i proširenje postojećih objekata kao i renoviranje ili izgradnju do pet centara inovativne prakse.

- Unapređenje kvaliteta usluga ovih ustanova, koje će se postići kroz finansiranje aktivnosti za uspostavljanje kvalitetnijeg sistema PVO, obuku vaspitača i drugih zaposlenih kao i unapređenjem sistema praćenja i vrednovanja kvaliteta predškolskog obrazovanja i procesa donošenja odluka .

- Podrška deci i porodicama, i to kroz sprovođenje medijske kampanje u cilju uspostavljanja komunikacije sa porodicama sa decom predškolskog uzrasta, a naročito najosetljivijim grupama (siromašne porodice, porodice sa decom sa smetnjama u razvoju , romske porodicama). U ovom cilju predviđeno je i subvencionisanje boravka dece iz najugroženijih porodica u predškolskim ustanovama.

- Upravljanje realizacijom Projekta, kroz rad Jedinice za upravljanje projektom (JUP); tehničku pomoć Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u oblasti reformi u sektoru obrazovanja; poboljšanje informacionog sistema u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u cilju efikasnog upravljanja subvencijama i angažovanje potrebnih konsultanata.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 128
Protiv: 142
128%
142%
0%

Ključne novine

KREDIT ZA UNAPREĐENJE PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA

- Zajam za projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja sa ciljem unapređenja pristupa kvalitetnim uslugama predškolskog vaspitanja i obrazovanja
- Zaduženje u iznosu od 47.000.000 EUR sa rokom otplate od 21 godine, uključujući period počeka do 5 godina

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 101
Protiv: 106
101%
106%
0%

NOVA MESTA U VRTIĆIMA I DRUGIM PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

- Obezbeđenje oko 17.000 novih mesta u predškolskim ustanovama u novim, renoviranim, prenamenjenim ili dograđenim objektima
- Renoviranje ili izgradnja do pet centara inovativne prakse koji će služiti kao modeli predškolske ustanove za potrebe obuke i razmene iskustva dobre prakse

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 97
Protiv: 146
97%
146%
0%

Poslednji put ažurirano: 14.09.2022, 21:19