Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Predlagač: Goran Ćirić

Sre
13.09.2017

Predlog zakona

[pdf] 

Sre
13.09.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Izmenama se predlaže da jedinicama lokalne samouprave pripadaju sredstva prikupljena od poreza ne samo na njenoj teritoriji, već i van njene teritorije i to između ostalih i porez na dohodak građana, i to na prihode od: 74% od poreza na zarade koji se plaća prema prebivalištu zaposlenog, osim za zaposlene u javnom sektoru, kao i 100% udela u porezu na zarade koji plaćaju zaposleni u javnom sektoru. Kriterijum za srazmeru je udeo populacije lokalne samouprave u ukupnoj populaciji Republike Srbije po poslednjem popisu.

Predlagač smatra da će primenom navedenih promena doći do ravnomernije i fer podele poreskih prihoda, tako da bi lokalna samouprava u Srbiji dobijala godišnje 43 eur po stanovniku samo po osnovu poreza na zarade zaposlenih u javnom sektoru.
20%
13%
0%

Ključne novine

UVOĐENJE SREDSTAVA OD POREZA NA DOHODAK KOJI PRIPADA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

Lokalnim samoupravam pripadaju sredstva od poreza na dohodak gradjana srazmerno broju stanovnika u odnosu na ukupan broj stanovnika u Srbiji
20%
13%
0%

PROCENAT POREZA KOJI PRIPADA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

Lokalnim samoupravama pripada 74% od poreza na zarade koji se plaća prema prebivalištu zaposlenog, osim za zaposlene u javnom sektoru, kao i 100% udela u porezu na zarade koji plaćaju zaposleni u javnom sektoru
15%
13%
0%

Poslednji put ažurirano: 06.09.2019, 08:43