Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Predlagač: Goran Ćirić

Sre
13.09.2017

Predlog akta

[pdf] 

Sre
13.09.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlaže se drugačiji obračun poreza na dobit pravnih lica, i to kroz varijabilnu stopu od 10% do maksimalno 30%. Razlike u procentu oporezivanja poreza na dobit pravnih lica će zavisiti od poređenja sa prosečnom neto zaradom po zaposlenom prema statističkim regionima. To znači da bi, prema ovom Predlogu, u regionima sa najnižim zaradama, stopa oporezivanja pravnih lica po osnovi poreza na dobit bila najniža – 10%.

Predagač predlaže da pravna lica koja su isplaćivala srednju zaradu od 80% do 150% od proseka regiona u kome obavljaju delatnost, zadržava poresku stopu od 15% do sledećeg poreskog perioda. Shodno tome, pravna lica koja su isplaćivala srednju zaradu ispod 80% proseka regiona, prelaze na poresku stopu od 30%, a pravna lica koja su isplaćivala prosečnu neto zaradu preko 150% prelaze na poresku stopu od 10% do sledećeg obračunskog perioda.

Predlagač smatra da bi se realizovanjem ovih predloga obezbedilo postizanje veće socijalne pravde i poreske pravednosti.

23%
21%
0%

Ključne novine

POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA

Porez na dobit pravnih lica može biti od 10% do 30% u zavisnosti od proseka neto zarada po statističkim regionima u kojima pravna lica obavljaju delatnost
24%
20%
0%

ZADRŽAVANJE PORESKE STOPE OD 15%

Pravna lica koja su isplaćivala srednju zaradu od 80% do 150% od proseka regiona u kome obavljaju delatnost, zadržava poresku stopu od 15% do sledećeg poreskog perioda
25%
24%
0%

PRELAZAK NA PORESKU STOPU OD 30%

Pravna lica koja su isplaćivala srednju zaradu ispod 80% proseka regiona, prelaze na poresku stopu od 30%
23%
23%
0%

PRELAZAK NA PORESKU STOPU OD 10%

Pravna lica koja su isplaćivala prosečnu neto zaradu preko 150% prelaze na poresku stopu od 10% do sledećeg obračunskog perioda
18%
17%
0%

Poslednji put ažurirano: 30.10.2019, 14:38