Otvoreni Parlament | Predlog zakona o utvrđivanju poreza na neprijavljeni prihod građana

Predlog zakona o utvrđivanju poreza na neprijavljeni prihod građana

Sažetak

Predlagač uvodi obavezu poreskim obveznicima da u roku od 3 meseca od dana početka primene ovog zakona podnesu Poreskoj upravi prijavu za evidenciju ukupne imovine u zemlji i inostranstvu, ako je njena vrednost veća od 30 miliona dinara.

Poreski obveznici na koje se zakon odnosi su i sva fizička lica koja su počev od 24.9.2000.godine izabrani, imenovani ili postavljeni na javnu funkciju za koju već postoji obaveza prijavljivanja imovine predviđena drugim zakonom. Predlogom se predviđa da se u prijavu za evidenciju imovine unose i podaci o imovini povezanih lica.

Predlaže se da se osnovica poreza na dohodak građana na neprijavljeni prihod, Poreska uprava utvrđuje unakrsnom procenom:
- Fizičkim licima i preduzetnicima koji su prema zakonu koji uređuju porez na dohodak građana dužni da nadležnom poreskom organu podnesu poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak
- Fizičkim licima i preduzetnicima koji su Poreskoj upravi podneli u zakonskom roku prijavu za evidenciju njihove ukupne imovine u zemlji i inostrastvu sa stanjem imovine na dan 1.1.2015.godie
- Fizičkim licima i preduzetnicima koji Poreskoj upravi nisu u zakonskom roku podneli prijavu za evidenciju njihove ukupne imovine u zemlji i inostranstvu sa stanjem imovine na dan 1.1.2015.godine, iako su bili dužni da to učine s obzirom da njihova vrednost imovine prelazi 30 miliona dinara.
-
Fizičkim licima i preduzetnicima koji su obuhvaćeni ovim zakonom, Poreska uprava će utvrditi jedinstvenu poresku osnovicu unakrsnom procenom za priod od 1.1.2005 do 31.12.2015.

Neprijavljeni prihod do 100 miliona dinara oporezuje se po stopi od 20% bez priznavanja normiranih troškova, a preko 100 miliona dinara po stopi od 40%. Neprijavljeni prihod do 1 milijardi dinara oporezuje se po stopi od 60%.

U slučaju da Poreska uprava utvrdi da je došlo do neprijavljivanja imovine od strane lica koja su bila u obavezi to da urade, nadležni organ će u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja Poreske uprave izreći meru zabrane vršenja javne funkcije u periodu od 10 godina od dana pravosnažnosti mere.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 44
Protiv: 38
44%
38%
0%

Ključne novine

OBAVEZA PRIJAVE IMOVINE

Uvodi se obaveza prijave imovine svih lica koja su bila na javnoj funkciji od septembra 2000.godine radi unakrsne poreske provere

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 37
Protiv: 43
37%
43%
0%

DEFINISANJE PORESKIH OBVEZNIKA

Poreski obveznici su sva lica koja su bila od 2000.godine na javnoj funkciji i čija imovina u zemlji i inostranstvu prelazi vrednost od 30 miliona dinara

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 50
Protiv: 40
50%
40%
0%

VREDNOST POREZA

U slučaju neprijavljivanja prihoda, ukoliko je vrednost prihoda do 100 milioa dinara, porez je 20%, preko 100 miliona je 40%, a preko miljardu dinara je 40%

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 37
Protiv: 42
37%
42%
0%

ZABRANA VRŠENJA JAVNE FUNKCIJE

U slučaju da se utvrdi da lice koja ima obavezu prijavljivanja imovine to nije učinilo, izrećiće se mera zabrane vršenja javne funkcije u trajanju od 10 godina

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 45
Protiv: 40
45%
40%
0%

Poslednji put ažurirano: 26.04.2020, 01:16