Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Predlagač: Radoslav Milojičić

Pet
15.09.2017

Predlog akta

[pdf] 

Pet
15.09.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač smatra da je postojeći Zakon potrebno uskladiti sa Zakono o vanrednim situacijama, Zakonom o sprečavanju pranja novca, Zakonom o informacionoj bezbednosti i drugim zakonima koji se odnose na regulisanje pitanja od važnosti za nacionalnu odbranu.

Sa tim u vezi, zakonom se predlaže usklađivanje članova koji definišu strateške dokumente od značaja za odbranu, kao i odredbi koje se odnose na nadležnosti Predsednika Republike u komandovanju tokom borbenih operacija.

Predlogom se predlaže i da se Ministarstvo odbrane obaveže na saradnju sa drugim ministarstvima i organima državne uprave, organima zakonodavne vlasti, civilne odbrane i drugim subjektima od značaja u sprovođenju logističke podrške Vojske Srbije u okviru njihovih nadležnosti.
18%
20%
0%

Ključne novine

USKLAĐIVANJE ZAKONA O ODBRANI SA MODERNIM TERMINIMA

Usklađivanje odredbi Zakona o odbrani sa modernim terminima i drugim važnim zakonima iz oblasti odbrane
19%
15%
0%

DEFINISANJE NADLEŽNOSTI PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Bliže definisanje nadležnosti Predsednika Republike u rukovođenju vojnim operacijama
20%
17%
0%

SARADNJA MINISTARSTVA ODBRANE SA SVIM DRUGIM DRŽAVNIM ORGAIMA

Saradnja Ministarstva odbrane sa svim drugim državnim orgaima u cilju efikasnijeg vršenja zadataka Vojske Srbije
16%
24%
0%

Poslednji put ažurirano: 11.11.2019, 21:54