Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani

Tip akta: Zakon

Status: Povučen

Predlagač: Radoslav Milojičić

Pet
15.09.2017

Predlog akta

[pdf] 

Pet
15.09.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač smatra da je postojeći Zakon potrebno uskladiti sa Zakono o vanrednim situacijama, Zakonom o sprečavanju pranja novca, Zakonom o informacionoj bezbednosti i drugim zakonima koji se odnose na regulisanje pitanja od važnosti za nacionalnu odbranu.

Sa tim u vezi, zakonom se predlaže usklađivanje članova koji definišu strateške dokumente od značaja za odbranu, kao i odredbi koje se odnose na nadležnosti Predsednika Republike u komandovanju tokom borbenih operacija.

Predlogom se predlaže i da se Ministarstvo odbrane obaveže na saradnju sa drugim ministarstvima i organima državne uprave, organima zakonodavne vlasti, civilne odbrane i drugim subjektima od značaja u sprovođenju logističke podrške Vojske Srbije u okviru njihovih nadležnosti.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 102
Protiv: 145
102%
145%
0%

Ključne novine

USKLAĐIVANJE ZAKONA O ODBRANI SA MODERNIM TERMINIMA

Usklađivanje odredbi Zakona o odbrani sa modernim terminima i drugim važnim zakonima iz oblasti odbrane

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 94
Protiv: 126
94%
126%
0%

DEFINISANJE NADLEŽNOSTI PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Bliže definisanje nadležnosti Predsednika Republike u rukovođenju vojnim operacijama

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 93
Protiv: 105
93%
105%
0%

SARADNJA MINISTARSTVA ODBRANE SA SVIM DRUGIM DRŽAVNIM ORGAIMA

Saradnja Ministarstva odbrane sa svim drugim državnim orgaima u cilju efikasnijeg vršenja zadataka Vojske Srbije

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 103
Protiv: 107
103%
107%
0%

Poslednji put ažurirano: 03.07.2022, 13:31